Black & Decker GPC1820L20 User Manual page 48

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
NEDERLANDS
Waarschuwing! Controleer de kettingspanning regelmatig
tijdens de eerste twee uren van het eerste gebruik, aangezien
nieuwe zaagkettingen meer rek vertonen.
Ketting oliën
De zaagketting moet vóór elk gebruik en na reiniging
uitsluitend worden geolied met de juiste oliekwaliteitsklasse
(cat. nr. A6027).
Olie de ketting (7) met behulp van het
smeeroliereservoir (9).
Opbergen
Houd de accu op de lader aangesloten als het gereedschap
enkele maanden niet wordt gebruikt.
Ga anders als volgt te werk:
Laad de accu volledig op.
Verwijder de accu uit het gereedschap.
Berg het gereedschap en de accu op een veilige en
droge plaats op.
De temperatuur in de opbergruimte moet altijd tussen +
10°C en +40°C liggen. Bewaar de accu op een vlakke
ondergrond.
Voordat u het gereedschap weer gebruikt na langdurige
opslag, dient u de accu opnieuw op te laden.
Milieu
Gescheiden inzameling. Dit product mag niet bij
normaal huishoudelijk afval worden weggegooid.
Mocht u op een dag constateren dat het Black & Decker-
product aan vervanging toe is of dat u het apparaat niet meer
nodig hebt, gooi het product dan niet bij het restafval. Het
product valt onder de categorie voor elektrische apparaten.
Gescheiden inzameling van gebruikte producten
en verpakkingsmaterialen maakt het mogelijk
materialen te recycleren en opnieuw te gebruiken.
Hergebruik van gerecycleerde materialen zorgt
voor minder milieuvervuiling en dringt de vraag
naar grondstoffen terug.
Plaatselijke verordeningen kunnen voorzien in gescheiden
inzameling van huishoudelijke elektrische producten via
gemeentelijke stortplaatsen of via de leverancier bij wie u een
nieuw product aanschaft.
Black & Decker biedt de mogelijkheid tot het recyclen van
afgedankte Black & Decker-producten. Om gebruik te maken
van deze service, dient u het product naar een van onze
servicecentra te sturen, die de inzameling voor ons verzorgen.
48
(Vertaling van de originele instructies)
U kunt het adres van het dichtstbijzijnde servicecentrum
opvragen via de adressen op de achterzijde van deze
handleiding. U kunt ook een lijst van onze servicecentra en
meer informatie m.b.t. onze klantenservice vinden op het
volgende internetadres: www.2helpU.com.
Accu's
Gooi afgedankte accu's op verantwoorde wijze
weg:
Voorkom dat de polen van de accu worden kortgesloten.
Werp accu's niet in het vuur. Dit kan letsel of een explosie
tot gevolg hebben.
Ontlaad de accu volledig en verwijder deze vervolgens uit
het gereedschap.
Accu's kunnen worden gerecycled. Plaats de accu('s)
in een geschikte verpakking om te voorkomen dat
de polen worden kortgesloten. Breng deze naar een
servicecentrum of een inzamellocatie in uw woonplaats.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gpc1820l

Table of Contents