Black & Decker GPC1820L20 User Manual page 98

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SUOMI
Varoitus! Jotta sahaa ei käynnistetä vahingossa, irrota
akku ja varmista, että teräsuojus on paikallaan teräketjun
päällä, ennen kuin suoritat seuraavat toimenpiteet. Jos näin ei
menetellä, seurauksena saattaa olla vakava tapaturma.
Sahan pään asentaminen (kuva C)
Sahan pää voidaan kiinnittää suoraan kädensijaan
tavanomaisen toiminta-alueen aikaansaamiseksi.
Aseta kädensijan (3) kytkentäpään ulkopuolella oleva
ura sahan pään (4)kytkentäpään sisäpuolella olevaan
kielekkeeseen. Työnnä sahan pää (4) kädensijaan (3).
Liu'uta kartio (14) alas ja kierrä sitä myötäpäivään,
kunnes se on täysin kireällä.
Varoitus! Tarkista liitännät säännöllisesti varmistaaksesi,
että ne ovat tiukasti kiinni.
Sahan pään pidentäminen (kuva D)
Mahdollisimman suuri toiminta-alue saadaan aikaan
asentamalla jatkoputki (10) sahan pään (4) ja kädensijan (3)
välille.
Aseta kädensijan (3) kytkentäpään ulkopuolella oleva
ura jatkoputken (10)kytkentäpään sisäpuolella olevaan
kielekkeeseen.
Työnnä jatkoputki (10) kädensijaan (3).
Liu'uta kartio (15) alas ja kierrä sitä myötäpäivään,
kunnes se on täysin kireällä.
Aseta jatkoputken (10) kytkentäpään ulkopuolella oleva
ura sahan pään (4)kytkentäpään sisäpuolella olevaan
kielekkeeseen.
Työnnä sahan pää (4) jatkoputkeen (10).
Liu'uta kartio (14) alas ja kierrä sitä myötäpäivään,
kunnes se on täysin kireällä.
Varoitus! Tarkista liitännät säännöllisesti varmistaaksesi,
että ne ovat tiukasti kiinni.
Sahan pään irrottaminen (kuva C & D)
Jos jatkoputki (10) asennetaan, sahan pää on irrotettava
ensin.
Irrota sahan pää (4) asettamalla kädensija (3) maahan,
löysäämällä kartio (14) ja irrottamalla sahan pää.
98
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
Käyttö
Varoitus! Anna koneen käydä omaan tahtiinsa. Älä
ylikuormita sitä.
Akun lataaminen (kuva A)
Lataa akku ennen ensimmäistä käyttökertaa ja aina silloin,
kun se ei enää tuota riittävästi virtaa toimintoihin, jotka
aikaisemmin hoituivat helposti. Akku voi lämmetä ladattaessa.
Tämä on normaalia, eikä se ole merkki mistään viasta.
Varoitus! Älä lataa akkua, jos ympäristön lämpötila on alle
+10 °C tai yli +40 °C. Suositeltava latauslämpötila: noin +24
°C.
Huomautus: Laturi ei lataa akkua, jos akun kennon
lämpötila on alle 10 °C tai yli 40 °C.
Akku tulee kuitenkin jättää laturiin. Laturi aloittaa
lataamisen automaattisesti, kun kennon lämpötila nousee
tai laskee riittävästi.
Lataa akku (11) asettamalla se laturiin (12). Akku sopii
laturiin vain yhdessä asennossa. Älä laita sitä laturiin
väkisin. Varmista, että akku on kunnolla laturissa.
Kytke laturi pistorasiaan.
Latauksen merkkivalo (24) vilkkuu.
Lataus on valmis, kun latauksen merkkivalo (24) siirtyy
jatkuvasti. Akku voidaan jättää laturiin vaikka kuinka pitkäksi
aikaa. Merkkivalo alkaa vilkkua ns. täydennyslatauksen ajaksi.
Lataa akut viikon kuluessa tyhjentymisestä. Akkujen
käyttöikä lyhenee merkittävästi, jos ne jätetään tyhjiksi
pitkäksi aikaa.
Akun jättäminen laturiin
Akku voidaan jättää laturiin, kun merkkivalo palaa. Laturi pitää
akun käyttövalmiina ja ladattuna.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gpc1820l

Table of Contents