Black & Decker GPC1820L20 User Manual page 103

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
c. Αποφεύγετε την ακούσια ενεργοποίηση. Βεβαιωθείτε
ότι ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στη θέση
"OFF" πριν συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/
και τοποθετήσετε την μπαταρία, πριν το σηκώσετε
ή το μεταφέρετε. Η μεταφορά ηλεκτρικών εργαλείων
με το δάχτυλό σας επάνω στο διακόπτη ή η σύνδεση
στην πρίζα ηλεκτρικών εργαλείων με το διακόπτη στη
θέση ενεργοποίησης, ενέχει κινδύνους πρόκλησης
ατυχημάτων.
d. Πριν θέσετε το ηλεκτρικό εργαλείο σε λειτουργία,
αφαιρέστε τυχόν εργαλεία ή κλειδιά ρύθμισης.
Εάν αφήσετε ένα εργαλείο ή κλειδί πάνω σε κάποιο
περιστρεφόμενο εξάρτημα του ηλεκτρικού εργαλείου
μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί.
e. Μην τεντώνεστε. Φροντίστε πάντοτε να έχετε την
κατάλληλη στάση και να διατηρείτε την ισορροπία
σας. Αυτό σας επιτρέπει τον καλύτερο έλεγχο του
ηλεκτρικού εργαλείου σε περιπτώσεις απροσδόκητων
καταστάσεων.
f.
Φοράτε κατάλληλη ενδυμασία εργασίας. Μη φοράτε
φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατάτε τα μαλλιά, τα
ενδύματα και τα γάντια σας μακριά από τα κινούμενα
εξαρτήματα. Τα φαρδιά ρούχα, τα κοσμήματα και τα
μακριά μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα
εξαρτήματα.
g. Αν προβλέπονται διατάξεις απαγωγής και συλλογής
της σκόνης, βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεμένες και ότι
χρησιμοποιούνται σωστά. Η χρήση τέτοιων διατάξεων
μειώνει τους κινδύνους που προέρχονται από τη σκόνη.
4. Χρήση και συντήρηση του ηλεκτρικού εργαλείου
a. Μην υπερφορτώνετε το ηλεκτρικό εργαλείο.
Χρησιμοποιείτε για την εκάστοτε εργασία σας το
ηλεκτρικό εργαλείο που προορίζεται γι' αυτήν. Με το
κατάλληλο ηλεκτρικό εργαλείο, εργάζεστε καλύτερα και
ασφαλέστερα στην ονομαστική περιοχή ισχύος του.
b. Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ ένα ηλεκτρικό εργαλείο
του οποίου ο διακόπτης λειτουργίας είναι
χαλασμένος. Ένα ηλεκτρικό εργαλείο του οποίου η
λειτουργία δεν μπορεί να ελεγχθεί με το διακόπτη είναι
επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
c. Βγάλτε το φις από την πρίζα ή/και την μπαταρία
από το ηλεκτρικό εργαλείο, πριν διεξαγάγετε κάποια
εργασία ρύθμισης, πριν αλλάξετε κάποιο εξάρτημα
ή όταν πρόκειται να αποθηκεύσετε τα ηλεκτρικά
εργαλεία. Αυτά τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας
μειώνουν τον κίνδυνο να τεθεί το εργαλείο ακούσια σε
λειτουργία.
(Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών)
d. Να φυλάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δε
χρησιμοποιείτε μακριά από παιδιά. Μην αφήνετε
άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με το ηλεκτρικό
εργαλείο ή που δεν έχουν διαβάσει αυτές τις οδηγίες
χρήσης να το χρησιμοποιήσουν. Τα ηλεκτρικά
εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από
άπειρα άτομα.
e. Να συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ελέγξτε εάν τα
κινούμενα εξαρτήματα είναι σωστά ευθυγραμμισμένα
ή αν έχουν μπλοκάρει, εάν έχουν σπάσει κομμάτια
και εάν πληρούνται όλες οι υπόλοιπες προϋποθέσεις
που ενδεχομένως να επηρεάσουν τη σωστή
λειτουργία του εργαλείου. Δώστε τυχόν χαλασμένα
εξαρτήματα του ηλεκτρικού εργαλείου για επισκευή
πριν το χρησιμοποιήσετε πάλι. Η ανεπαρκής
συντήρηση των ηλεκτρικών εργαλείων αποτελεί αιτία
πολλών ατυχημάτων.
f.
Διατηρείτε τα κοπτικά εργαλεία κοφτερά και καθαρά.
Τα κοπτικά εργαλεία με αιχμηρά κοπτικά άκρα που
συντηρούνται σωστά έχουν λιγότερες πιθανότητες να
μπλοκάρουν και ελέγχονται ευκολότερα.
g. Να χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία, τα
εξαρτήματα και τα άκρα των εργαλείων κλπ.
σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες, λαμβάνοντας
υπόψη σας τις συνθήκες εργασίας και την εργασία
που θέλετε να εκτελέσετε. Η χρήση του ηλεκτρικού
εργαλείου για εργασίες πέρα από τις προβλεπόμενες
μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις.
5. Χρήση και συντήρηση του εργαλείου μπαταρίας
a. Επαναφορτίζετε μόνο με το φορτιστή που
καθορίζεται από τον κατασκευαστή. Ένας φορτιστής
που είναι κατάλληλος για έναν τύπο μπαταρίας μπορεί
να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς εάν χρησιμοποιηθεί
με άλλη μπαταρία.
b. Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία αποκλειστικά
και μόνο με τις καθοριζόμενες μπαταρίες. Η χρήση
άλλων μπαταριών μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο
τραυματισμού και πυρκαγιάς.
c. Όταν η μπαταρία δε χρησιμοποιείται, μην την
πλησιάζετε σε μεταλλικά αντικείμενα όπως
συνδετήρες, κέρματα, κλειδιά, καρφιά, βίδες ή
άλλα μικρά μεταλλικά αντικείμενα που μπορούν να
βραχυκυκλώσουν τους δύο ακροδέκτες της. Εάν
βραχυκυκλώσουν οι πόλοι της μπαταρίας μπορεί να
προκληθούν εγκαύματα ή πυρκαγιά.
103

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gpc1820l

Table of Contents