Black & Decker GPC1820L20 User Manual page 99

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Käynnistys ja pysäytys (kuva E)
Käyttöturvallisuuden lisäämiseksi tämä työkalu on varustettu
käynnistysvarmistimella. Järjestelmä estää työkalun
tahattoman käynnistämisen.
Käynnistys
Paina lukituspainiketta (2) taaksepäin peukalollasi ja
paina samanaikaisesti virrankatkaisijaa (1).
Vapauta lukituspainike (2).
Sammuttaminen
Päästä irti virrankatkaisijasta (1).
Varoitus! Älä koskaan yritä lukita kytkimiä käyttöasentoon.
Karsiminen (kuva F)
Ennen varsinaista katkaisuvaihetta anna työkalun toimia
täydellä nopeudella.
Pidä työkalusta kiinni tukevasti molemmin käsin, jotta se
ei pääse ponnahtelemaan tai liikkumaan sivusuunnassa.
Ohjaa työkalu oksan läpi kevyesti painaen. Kun sahaat
isoja oksia, jolloin osittainen sahaus voi saada aikaan
sälöjä tai vahingoittaa puuta, toimi seuraavasti:
- Sahaa ensin 15 cm puun rungosta karsintakohdan
alapuolella. Käytä tähän sahaukseen laipan (7)
yläpintaa.
- Sahaa 1/3 karsintakohdan läpimitasta. Sahaa sitten sen
yläpuolelta.
Puhdistus, hoito ja säilytys
Verkkojohdolla varustettu tai verkkojohdoton Black & Deckerin
laite/työkalu on suunniteltu toimimaan mahdollisimman kauan
mahdollisimman vähällä huollolla.
Oikealla huollolla ja säännöllisellä puhdistuksella kone
säilyttää suorituskykynsä.
Varoitus! Ennen verkkojohdolla varustetun tai
verkkojohdottoman sähkötyökalun huoltoa toimi seuraavasti.
Sammuta laite/työkalu ja irrota se verkkovirrasta.
Jos laitteessa/työkalussa on erillinen akku, sammuta laite/
työkalu ja irrota sen akku.
Jos akku on kiinteä, käytä akku täysin loppuun ja
sammuta laite/työkalu sitten.
Irrota laturi pistorasiasta ennen laturin puhdistamista.
Laturi ei tarvitse säännöllisen puhdistamisen lisäksi
mitään muuta huoltoa.
Puhdista laitteen/työkalun/laturin ilma-aukot säännöllisesti
pehmeällä harjalla tai kuivalla rievulla.
Puhdista moottorikotelo säännöllisesti kostealla rievulla. Älä
koskaan käytä puhdistamiseen liuotinaineita tai syövyttäviä
puhdistusaineita.
Avaa istukka säännöllisesti ja naputtele pöly pois sen sisältä
(soveltuvin osin).
Käytön jälkeen ja ennen varastointia
Puhdista ilma-aukot puhtaalla, kuivalla maalisiveltimellä.
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
Käytä työkalun puhdistukseen vain mietoa saippualiuosta
ja kosteaa riepua. Älä koskaan päästä nestettä valumaan
työkalun sisään äläkä upota mitään työkalun osaa
nesteeseen.
Poista roskat kovalla harjalla.
Voitele ketju öljyllä.
Teräketjun asentaminen ja irrottaminen (kuva G & H)
Varoitus! Pidä aina suojakäsineitä asentaessasi tai
irrottaessasi teräketjua. Teräketju on terävä ja voi aiheuttaa
haavan myös liikkumattomana ollessaan.
Aseta työkalu tukevalle ja vakaalle pinnalle.
Löysää ruuvit (16) työkalun mukana toimitetulla
kuusiokoloavaimella. Irrota ruuvit.
Irrota hammaspyörän suojus (5) ketjun kiinnityslaite (17).
Kierrä ruuvia (18) vastapäivään niin, että laippa (6)
vetäytyy ja vähentää teräketjun (7) kireyttä.
Irrota vanha teräketju hammaspyörästä (19) ja laipasta
(6).
Aseta uusi teräketju laipan uraan ja hammaspyörän
ympärille. Varmista, että hampaat ovat oikeassa
suunnassa tarkistamalla, että teräketjun nuolet osoittavat
samaan suuntaan kuin kuoressa olevat nuolet.
Varmista, että laipassa oleva kolo (20) on
kohdistustappien (21) yläpuolella ja että kolon alapuolella
oleva reikä (22) on säätönupin (23) kohdalla.
Asenna uudelleen hammaspyörän suojus (5), ketjun
kiinnityslaite (17) ja ruuvit (16).
Kiristä ruuvit (16) työkalun mukana toimitetulla
kuusiokoloavaimella.
Säädä ketjun kireys jäljempänä kuvatulla tavalla.
Jatkuva turvallinen toiminta edellyttää, että teräketju ja laippa
vaihdetaan vain alkuperäisiin Black & Deckerin varaosiin.
Varaosana saatavan ketjun tuotenumero on A6158 ja laipan
623381-00.
Ketjun kireyden tarkastus ja säätö (kuva G)
Tarkista teräketjun kireys. Kireys on oikea, kun teräketjua
(7) voi keskisormella ja peukalolla kevyesti nostaa
teräketjun levystä irti 3 mm ja vapauttamisen jälkeen ketju
napsahtaa takaisin vasten levyä. Teräketju (7) ei saa
roikkua laipan (6) alapuolella.
Kireyden säätö:
Löysää ruuvit (16).
Kierrä ruuvia (18) myötäpäivään.
Varoitus! Älä kiristä ketjua liian tiukalle, koska tällöin laippa
ja ketju kuluvat loppuun ennenaikaisesti.
Kun ketjun kireys on oikea, kiristä ruuvit (18).
Varoitus! Kun teräketju on uusi, tarkista kireys usein kahden
ensimmäisen käyttötunnin aikana, sillä uusi teräketju venyy
jonkin verran.
SUOMI
99

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gpc1820l

Table of Contents