Black & Decker GPC1820L20 User Manual page 90

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
DANSK
Savhovedet kan monteres direkte på håndtaget for at opnå
standardrækkevidde.
Sæt rillen på ydersiden af håndtagets koblingsende (3)
ud for tungen på indersiden af savhovedets koblingsende
(4). Skub savhovedet (4) på håndtaget (3).
Skub kraven (14) ned, og drej den med uret, til den er
helt spændt.
Advarsel! Kontroller jævnligt, at forbindelserne er helt
spændt.
Maksimal rækkevidde kan opnås ved at montere
forlængerrøret (10) mellem savhovedet (4) og håndtaget (3).
Sæt rillen på ydersiden af håndtagets koblingsende (3) ud
for tungen på indersiden af forlængerrørets koblingsende
(10).
Skub forlængerrøret (10) på håndtaget (3).
Skub kraven (15) ned, og drej den med uret, til den er
helt spændt.
Sæt rillen på ydersiden af forlængerrørets koblingsende
(10) ud for tungen på indersiden af savhovedets
koblingsende (4).
Skub savhovedet (4) på forlængerrøret (10).
Skub kraven (14) ned, og drej den med uret, til den er
helt spændt.
Advarsel! Kontroller jævnligt, at forbindelserne er helt
spændt.
Hvis forlængerrøret (10) er monteret, skal savhovedet
afmonteres først.
For at afmontere savhovedet (4) skal håndtaget (3)
lægges på jorden, hvorefter kraven (14) løsnes, og
savhovedet tages af.
90
(Oversættelse af de oprindelige instruktioner)
Anvendelse
Advarsel! Lad værktøjet arbejde i dets eget tempo. Det
må ikke overbelastes.
Batteriet skal oplades inden ibrugtagningen, og når det ikke
leverer strøm nok til opgaver, der tidligere kunne udføres
ubesværet. Batteriet kan blive varmt under opladningen. Det
er normalt og ikke tegn på problemer.
Advarsel! Batteriet må ikke oplades i omgivelsestemperaturer
under 10 °C eller over 40 °C. Anbefalet ladetemperatur: ca.
24 °C.
Bemærk: Opladeren oplader ikke et batteri, hvis dets
temperatur er under ca. 10°C eller over 40°C.
Batteriet bør blive siddende i opladeren, som automatisk
begynder opladningen, når batteriets temperatur stiger
eller falder.
Sæt batteriet (11) i opladeren (12) for at lade det op.
Batteriet passer kun i opladeren på én måde. Tving det
ikke i. Kontroller, at batteriet er sat helt i opladeren.
Tilslut laderen, og tænd på stikkontakten.
Opladningsindikatoren (24) blinker.
Afgiften er fuldført, når opladningsindikatoren (24) skifter til
kontinuerligt på. Laderen og batteriet kan være tilsluttet i
længere perioder. LED'en tændes, når laderen en gang
imellem "efterfylder" batteriet.
tilstand.
Lad batteriet blive siddende i opladeren
Du kan lade batteripakken sidde i laderen med tændt lysdiode,
så længe det ønskes. Laderen holder batteripakken klar og
fuldt opladet.
Af sikkerhedsmæssige hensyn er værktøjet udstyret med et
dobbelt afbrydersystem. Dette system forhindrer utilsigtet start
af værktøjet.
Start
klem samtidig på afbryderen (1).
Slip låseknappen (2).

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gpc1820l

Table of Contents