Καθαρισμός Συντήρηση Και Αποθήκευση - Black & Decker GPC1820L20 User Manual

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Για να φορτίσετε την μπαταρία (11), τοποθετήστε την στο
φορτιστή (12). Η μπαταρία μπορεί να τοποθετηθεί στο
φορτιστή μόνο με έναν τρόπο. Μην ασκείτε δύναμη.
Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι τοποθετημένη σωστά
στο φορτιστή.
Συνδέστε το φορτιστή και συνδέστε στο ρεύμα.
Η ένδειξη φόρτισης (24) θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
Η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί όταν η ένδειξη φόρτισης (24)
ανάβει συνεχώς για να. Ο φορτιστής και η μπαταρία μπορεί
να μείνουν συνδεδεμένα για αόριστο χρονικό διάστημα. Η
ενδεικτική λυχνία LED θα ανάβει καθώς ο φορτιστής
αναπληρώνει περιστασιακά το φορτίο της μπαταρίας.
Φορτίζετε τις αποφορτισμένες μπαταρίες εντός 1
εβδομάδας. Η διάρκεια ζωής μιας μπαταρίας μειώνεται
σημαντικά εάν αυτή αποθηκευτεί σε αποφορτισμένη
κατάσταση.
Παραμονή της μπαταρίας στο φορτιστή
Ο φορτιστής και η μπαταρία μπορούν να παραμείνουν
συνδεδεμένα με τη λυχνία LED αναμμένη επ' αόριστον. Ο
φορτιστής θα διατηρήσει την μπαταρία πλήρως φορτισμένη.
108
(Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών)
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση (εικ. Ε)
Για την ασφάλειά σας, αυτό το εργαλείο είναι εξοπλισμένο με
διπλό σύστημα ενεργοποίησης. Αυτό το σύστημα εμποδίζει
την ακούσια ενεργοποίηση του εργαλείου.
Ενεργοποίηση
Πιέστε το κουμπί απασφάλισης (2) προς τα πίσω με τον
αντίχειρά σας και ταυτόχρονα πιέστε το διακόπτη on/
off (1).
Απελευθερώστε το κουμπί απασφάλισης (2).
Απενεργοποίηση
Απελευθερώστε το διακόπτη on/off (1).
Προειδοποίηση! Μην επιχειρήσετε ποτέ να ασφαλίσετε ένα
διακόπτη στη θέση ενεργοποίησης (ΟΝ).
Κλάδεμα (εικ. F)
Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο λειτουργεί με τη μέγιστη
ταχύτητα πριν πραγματοποιήσετε κοπή.
Κρατήστε σταθερά το εργαλείο, για να αποφύγετε πιθανή
αναπήδηση ή μετατόπισή του στο πλάι.
Κατευθύνετε το εργαλείο μέσα από το κλαδί ασκώντας
μικρή πίεση. Κατά την κοπή μεγάλων κλαδιών, όπου
μια μερική κοπή μπορεί να σκίσει και να τραυματίσει το
δέντρο, προχωρήστε ως εξής:
- Πρώτα κόψτε 15 cm από τον κορμό του δέντρου στο
κάτω μέρος του κλαδιού. Χρησιμοποιήστε το πάνω
μέρος της μπάρας οδηγού (7) για αυτό το κόψιμο.
- Κόψτε κατά το ένα τρίτο της διαμέτρου του κλαδιού.
Στη συνέχεια, κόψτε προς τα κάτω, ξεκινώντας από
πάνω.
Καθαρισμός συντήρηση και αποθήκευση
Αυτή η συσκευή/εργαλείο με καλώδιο/χωρίς καλώδιο της
Black & Decker έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να λειτουργεί για
μεγάλο χρονικό διάστημα με την ελάχιστη δυνατή συντήρηση.
Η αδιάλειπτη και ικανοποιητική λειτουργία του εργαλείου
εξαρτάται από τη φροντίδα και τον τακτικό καθαρισμό του.
Προειδοποίηση! Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε
συντήρηση σε ηλεκτρικά εργαλεία με καλώδιο/χωρίς καλώδιο:
Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή/εργαλείο
από την πρίζα
Ή απενεργοποιήστε και αφαιρέσετε την μπαταρία από
τη συσκευή/εργαλείο εάν η συσκευή/εργαλείο διαθέτει
ξεχωριστή μπαταρία
Ή χρησιμοποιήστε την μπαταρία μέχρι να αδειάσει
εντελώς και στη συνέχεια απενεργοποιήστε
Πριν καθαρίσετε το φορτιστή, αποσυνδέστε τον από την
πρίζα. Ο φορτιστής σας δεν απαιτεί κάποια συντήρηση
εκτός του τακτικού καθαρισμού.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gpc1820l

Table of Contents