Black & Decker GPC1820L20 User Manual page 46

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
NEDERLANDS
U kunt het bereik vergroten door het verlengstuk (10) te
bevestigen tussen de zaagkop (4) en de handgreep (3).
Plaats de groeven aan de buitenzijde van het koppelstuk
van de handgreep (3) in lijn met de uitstekende
randen aan de binnenzijde van het koppelstuk van het
verlengstuk (10).
Druk het verlengstuk (10) in de handgreep (3).
Schuif de opsluitring (15) naar beneden en draai de ring
rechtsom stevig vast.
Plaats de groeven aan de buitenzijde van het koppelstuk
van het verlengstuk (10) in lijn met de uitstekende randen
aan de binnenzijde van het koppelstuk van de zaagkop
(4).
Druk de zaagkop (4) op het verlengstuk (10).
Schuif de opsluitring (14) naar beneden en draai de ring
rechtsom stevig vast.
Waarschuwing! Controleer de verbindingen regelmatig om
er zeker van te zijn dat ze goed vastzitten.
Als het verlengstuk (10) is gemonteerd, moet u eerst de
zaagkop verwijderen.
Om de zaagkop (4) te verwijderen, legt u de handgreep
(3) op de grond, draait u de opsluitring (14) los en
verwijdert u de zaagkop.
Gebruik
Waarschuwing! Laat het gereedschap in zijn eigen tempo
werken. Niet overbelasten.
De accu moet vóór het eerste gebruik worden opgeladen en
ook zodra deze niet meer voldoende vermogen levert voor
taken die eerst gemakkelijk konden worden uitgevoerd.
Tijdens het opladen kan de accu warm worden. Dit is normaal
en duidt niet op een probleem.
Waarschuwing! Laad de accu niet op bij
omgevingstemperaturen onder 10° C of boven 40° C.
Aanbevolen laadtemperatuur: ongeveer 24 °C.
Opmerking: De lader functioneert niet als de temperatuur
van de accu lager is dan ongeveer 10° C of hoger dan 40°
C.
Laat de accu in dat geval in de lader zitten. De lader wordt
automatisch ingeschakeld wanneer de accu de juiste
temperatuur heeft.
Als u de accu (11) wilt opladen, schuift u de accu in de
lader (12). De accu past maar op één manier in de lader.
Forceer de accu niet tijdens het aansluiten. Zorg ervoor
46
(Vertaling van de originele instructies)
dat de accu goed in de lader is geplaatst.
Steek de stekker van de lader in een stopcontact.
De batterij-indicator (24) zal knipperen.
schakelt om continu op. Het lader en de accu kunnen voor
onbepaalde tijd verbonden blijven. Het lampje wordt
ingeschakeld wanneer de lader de accu van tijd tot tijd
bijlaadt.
Lege accu's moet u binnen een week opladen. Als u
accu's leeg bewaart, wordt de levensduur van de accu's
aanzienlijk verminderd.
De accu in de lader laten zitten
U kunt de accu gedurende onbeperkte tijd in de lader laten
zitten terwijl het oplaadlampje brandt. De lader zorgt ervoor
dat de accu altijd volledig opgeladen is.
Om veiligheidsredenen is dit gereedschap voorzien van
een dubbel schakelaarsysteem. Hierdoor wordt onbedoeld
inschakelen van het gereedschap voorkomen.
Inschakelen
Duw de ontgrendelingsknop (2) met uw duim
naar achteren en druk tegelijkertijd op de aan- en
uitschakelaar (1).
Laat de ontgrendelingsknop (2) los.
Uitschakelen
Laat de aan/uit-schakelaar (1) los.
Waarschuwing! Probeer nooit om een schakelaar in de
ingeschakelde stand te vergrendelen.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gpc1820l

Table of Contents