Black & Decker GPC1820L20 User Manual page 94

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
SUOMI
Käyttötarkoitus
Black & Deckerin verkkojohdoton varsileikkuri on suunniteltu
puiden karsimiseen. Tämä työkalu on tarkoitettu vain
yksityiskäyttöön.
Black & Deckerin laturi on suunniteltu tämän työkalun mukana
toimitetun Black & Decker -akun lataamiseen.
Turvallisuusohjeet
Sähkötyökalujen yleiset turvavaroitukset
Varoitus! Lue kaikki turvavaroitukset ja ohjeet.
!
Ohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa
johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan
loukkaantumiseen.
Säästä kaikki varoitukset ja ohjeet tulevaa käyttöä
varten. Ohjeissa käytetty käsite "sähkötyökalu" tarkoittaa
verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (verkkojohdolla varustettuja)
ja akkukäyttöisiä sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).
1. Työalueen turvallisuus
a. Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna. Työpaikan
epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet voivat johtaa
tapaturmiin.
b. Älä käytä sähkötyökalua räjähdysalttiissa
ympäristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai
pölyä. Sähkötyökalu saa aikaan kipinöitä, jotka saattavat
sytyttää pölyn tai höyryt.
c. Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua
käyttäessäsi. Voit menettää laitteen hallinnan, jos
huomiosi suuntautuu muualle.
2. Sähköturvallisuus
a. Sähkötyökalun pistokkeen on sovittava pistorasiaan.
Pistoketta ei saa muuttaa millään tavalla. Älä
käytä mitään pistorasiasovittimia maadoitettujen
sähkötyökalujen kanssa. Alkuperäiset pistokkeet ja niille
sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
b. Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten
putkia, pattereita, liesiä tai jääkaappeja. Sähköiskun
vaara kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
c. Älä altista sähkötyökalua sateelle tai kosteudelle.
Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään lisää
sähköiskun riskiä.
d. Älä käsittele virtajohtoa kovakouraisesti. Älä käytä
sitä sähkötyökalun kantamiseen, vetämiseen tai
pistokkeen irrottamiseen pistorasiasta. Pidä johto
loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista
ja liikkuvista osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet
johdot lisäävät sähköiskun vaaraa.
94
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
e. Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona käytä ainoastaan
ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokäyttöön
soveltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun
vaaraa.
f.
Jos sähkötyökalua on välttämättä käytettävä
kosteassa paikassa, käytä jäännösvirtalaitteella
(RCD) suojattua virtalähdettä. Jäännösvirtalaitteen
käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.
3. Henkilöturvallisuus
a. Keskity työskentelyysi ja noudata tervettä
järkeä käyttäessäsi sähkötyökaluja. Älä käytä
sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumeiden,
alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Hetken
tarkkaamattomuus sähkötyökalua käytettäessä saattaa
johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
b. Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita. Käytä aina
suojalaseja. Suojavarusteet, kuten hengityssuojain,
luistamattomat turvajalkineet, kypärä ja kuulosuojaimet,
pienentävät loukkaantumisriskiä, jos niitä käytetään
tilanteen mukaan oikein.
c. Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että
kytkin on OFF-asennossa, ennen kuin liität laitteen
virtalähteeseen ja/tai akkuun, nostat laitteen tai
kannat sitä. Onnettomuusvaara lisääntyy, jos kannat
sähkötyökalua sormi käyttökytkimellä tai kytket työkalun
virtajohdon pistorasiaan, kun käyttökytkin on päällä.
d. Irrota mahdollinen säätö- tai kiintoavain, ennen kuin
käynnistät sahan. Sahan pyörivään osaan kiinni jäänyt
avain voi johtaa loukkaantumiseen.
e. Älä kurkota liian kauas. Seiso aina tukevasti
ja tasapainossa. Tällöin voit paremmin hallita
sähkötyökalua yllättävissä tilanteissa.
f.
Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä
löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet loitolla liikkuvista osista. Väljät vaatteet, korut
ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
g. Jos laitteeseen voi kiinnittää pölynkerääjän tai
-imurin, tarkista, että se on paikallaan ja että se
toimii kunnolla. Pölynimurin käyttö voi vähentää pölyn
aiheuttamia vaaroja.
4. Sähkötyökalujen käyttö ja hoito
a. Älä ylikuormita sähkötyökalua. Käytä kyseiseen
työhön tarkoitettua sähkötyökalua. Sopivaa
sähkötyökalua käyttäen työskentelet paremmin ja
turvallisemmin tehoalueella, jolle sähkötyökalu on
tarkoitettu.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gpc1820l

Table of Contents