Black & Decker GPC1820L20 User Manual page 83

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Advarsel! Ikke stram kjeden for mye, da dette vil føre til
for stor slitasje, noe som reduserer levetiden for sverdet og
kjeden.
Når kjedestrammingen er korrekt, skrur du til de to
skruene (18).
Advarsel! Når kjeden er ny, må du kontrollere strammingen
ofte de to første timene du bruker den, da en ny kjede strekker
seg litt.
Smøre kjedet
Sagkjeden må smøres før hver gangs bruk og etter rengjøring.
Bruk bare korrekt oljetype (katalognummer A6027).
Smør hele sagkjeden (7) jevnt med applikatoren (9).
Oppbevaring
Når verktøyet ikke skal brukes på flere måneder, skal helst
batteriet være koblet til laderen.
Ellers går du frem slik:
Lad batteriet fullstendig.
Fjern batteriet fra verktøyet.
Oppbevar verktøyet og batteriet på et sikkert og tørt sted.
Temperaturen under oppbevaring må alltid være i
området +10°C til +40°C. Plasser batteriet på et flatt
underlag.
Før du bruker verktøyet etter lang tids oppbevaring, lader
du batteriet fullstendig igjen.
Miljø
Separat avfallshåndtering. Dette produktet må ikke
kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.
Hvis du synes Black & Decker-produktet bør skiftes ut, eller
du ikke har bruk for det lenger, må du ikke kaste det sammen
med husholdningsavfall. Sørg for separat avfallshåndtering for
dette produktet.
Hvis brukte produkter og emballasje leveres
atskilt, kan materialer resirkuleres og brukes på
nytt. Gjenbruk av resirkulerte materialer bidrar til
redusert miljøforurensing og reduserer behovet
for råmaterialer.
Det kan være lokale bestemmelser for separat
avfallshåndtering for elektriske produkter fra husstander på
kommunale avfallsplasser eller hos forhandleren, når du
kjøper et nytt produkt.
Black & Decker har en ordning for innsamling og resirkulering
av Black & Decker-produkter som ikke skal brukes lenger.
Du kan benytte denne tjenesten ved å levere produktet til et
hvilket som helst autorisert serviceverksted.
(Oversettelse av de opprinnelige instruksjonene)
Du kan finne ut hvor nærmeste autoriserte serviceverksted
er, ved å kontakte din lokale Black & Decker-avdeling på
adressen som er oppgitt i denne håndboken. En oversikt
over autoriserte Black & Decker-serviceverksteder og alle
opplysninger om ettersalgsservice og kontakter er også
tilgjengelig på Internett: www.2helpU.com.
Batterier
Tenk på miljøet når batteriene er tomme og du
skal kaste dem.
Ikke kortslutt batteriterminalene.
Ikke brenn batterier, da dette kan føre til risiko for
personskade eller eksplosjon.
La batteriet gå helt tomt og fjern det så fra verktøyet.
Batterier kan resirkuleres. Legg batteriet i egnet
emballasje for å sikre at terminalene ikke kortslutter. Ta
dem med til et autorisert serviceverksted eller til en lokal
spesialavfallsstasjon.
NORSK
83

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gpc1820l

Table of Contents