Eg-Conformiteitsverklaring - Black & Decker GPC1820L20 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Technische gegevens
Spanning
Kettingsnelheid (onbelast)
Gewicht
Maximale lengte zaagsnede
Accu
Spanning
Capaciteit
Accutype
Lader
Ingangsspanning
Uitgangsspanning
Uitgangsstroom
Niveau van de geluidsdruk gemeten volgens EN ISO 11680-1:
L
(geluidsvermogen) 78 dB(A), onzekerheid (K) 3 dB(A)
pA
Niveau van de geluidsvermogen, gemeten
volgens EN ISO 3744:
L
(geluidsvermogen) 98 dB(A), onzekerheid (K) 3 dB(A)
WA
Totale trillingwaarden (som triaxvector) volgens EN 60745:
Het zagen van onlangs geveld zachthout (ah,w) = 2,5 m/s²,
meetonzekerheid (K) = 1,5 m/s²
Trilling op hand/arm volgens EN 50144: < 2,5 m/s
onzekerheid (K) 1,5 m/s
(Vertaling van de originele instructies)
GPC1820L
H1
Vdc 18
min-
114
1
kg 3,5
mm 17
BL 18
Vdc 18
Ah 2.0
Li-Ion
905902** TYPE 1
Vac 100-240
Vdc 8-20
mA 400
,
2
2

EG-conformiteitsverklaring

MACHINERICHTLIJN
GPC1820L
Black & Decker verklaart dat deze producten, zoals onder
"technische gegevens" beschreven, overeenkomstig zijn met:
2006/42/EG, EN 60745-1
Deze producten zijn ook in overeenstemming met richtlijn
2014/30/EU & 2011/65/EU.
Neem voor meer informatie contact op met Black & Decker
op het volgende adres of raadpleeg de achterkant van de
handleiding.
Ondergetekende is verantwoordelijk voor de compilatie van
het technische bestand en doet deze verklaring namens Black
& Decker.
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
NEDERLANDS
R. Laverick
Engineering Manager
Berkshire, SL1 3YD
Verenigd Koninkrijk
09/12/2014
49

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Content for Black & Decker GPC1820L20

This manual is also suitable for:

Gpc1820l

Table of Contents