Black & Decker GPC1820L20 User Manual page 45

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Laders
Waarschuwing! De lader is ontworpen voor een specifieke
spanning. Controleer altijd of de netspanning overeenkomt
met de waarde op het typeplaatje.
Waarschuwing! Probeer de lader nooit te vervangen door
een normale netstekker.
Gebruik de lader van Black & Decker alleen voor de
accu in het gereedschap/apparaat waarbij de lader is
bijgeleverd. Andere accu's kunnen exploderen met letsel
en materiële schade als gevolg.
Niet-laadbare accu's mogen nooit worden opgeladen.
Als het netsnoer is beschadigd, moet dit worden
vervangen door de fabrikant of een Black & Decker-
servicecentrum om gevaren te voorkomen.
Stel de lader niet bloot aan water.
Open de lader niet.
Prik nooit met een scherp voorwerp in de lader.
Laad het de lader op een goed geventileerde locatie op.
Symbolen op de lader
De oplader is voorzien van de volgende pictogrammen:
Uw oplader is dubbel geïsoleerd;
een aardaansluiting is daarom niet noodzakelijk.
Controleer altijd of de netspanning overeenkomt
met het voltage op het typeplaatje. Vervang de
oplader nooit door een netstekker.
Als het netsnoer is beschadigd, moet dit
worden vervangen door de fabrikant of een
Black & Decker-servicecentrum om gevaren te
voorkomen.
De oplader is uitsluitend bedoeld voor gebruik
binnenshuis.
Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
(Vertaling van de originele instructies)
Overzicht
1. Aan/uit-schakelaar
2. Ontgrendelingsknop
3. Handgreep
4. Zaagkop
5. Tandwielkap
6. Zwaard
7. Ketting
8. Beschermkap
9. Smeeroliereservoir
10. Verlengstuk
11. Accu
Fig. A
12. Lader
Montage
Waarschuwing! Verwijder de accu uit het gereedschap
voordat u met de montage begint.
De accu plaatsen en verwijderen (fig. B)
U plaatst de accu (11) door deze op één lijn te plaatsen
met het contragedeelte op het gereedschap. Schuif
de accu in het contragedeelte en duw totdat de accu
vastklikt.
Als u de accu wilt verwijderen, drukt u op de
vergrendelingsknop (13) en trekt u tegelijkertijd de accu
uit het contragedeelte.
Waarschuwing! Teneinde het apparaat niet onbedoeld
in werking te stellen, moet u ervoor zorgen dat de accu is
verwijderd en de beschermkap zich op de zaag bevindt
voordat de volgende handelingen worden uitgevoerd. Als u
dat niet doet, kan dat tot ernstig letsel leiden.
De zaagkop monteren (fig. C)
Als u de zaag zonder verlengstuk wilt gebruiken, kunt u de
zaagkop rechtstreeks aan de handgreep bevestigen.
Plaats de groeven aan de buitenzijde van het koppelstuk
van de handgreep (3) in lijn met de uitstekende randen
aan de binnenzijde van het koppelstuk van de zaagkop
(4). Druk de zaagkop (4) in de handgreep (3).
Schuif de opsluitring (14) naar beneden en draai de ring
rechtsom stevig vast.
Waarschuwing! Controleer de verbindingen regelmatig om
er zeker van te zijn dat ze goed vastzitten.
NEDERLANDS
45

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gpc1820l

Table of Contents