Προστασία Του Περιβάλλοντος - Black & Decker GPC1820L20 User Manual

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Προστασία του περιβάλλοντος
Ξεχωριστή περισυλλογή. Αυτό το προϊόν δεν
πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα κοινά οικιακά
απορρίμματα.
Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι το προϊόν σας Black &
Decker χρειάζεται αντικατάσταση ή ότι δεν το χρειάζεστε
άλλο, μην το απορρίψετε μαζί με τα κοινά οικιακά
απορρίμματα αλλά κάντε αυτό το προϊόν διαθέσιμο για
ξεχωριστή περισυλλογή.
Η ξεχωριστή περισυλλογή των
μεταχειρισμένων προϊόντων και των υλικών
συσκευασίας επιτρέπει την ανακύκλωση και
επαναχρησιμοποίηση των υλικών. Με την
επαναχρησιμοποίηση των ανακυκλωμένων
υλικών αποτρέπεται η μόλυνση του
περιβάλλοντος και μειώνεται η ζήτηση πρώτων
υλών.
Οι κανονισμοί που ισχύουν στην περιοχή σας ενδέχεται να
προβλέπουν την ξεχωριστή περισυλλογή των ηλεκτρικών
συσκευών που προέρχονται από νοικοκυριά σε δημοτικές
εγκαταστάσεις ή από τον έμπορο όταν αγοράσετε ένα
καινούργιο προϊόν.
H Black & Decker δίνει τη δυνατότητα ανακύκλωσης
των προϊόντων της που έχουν συμπληρώσει τη διάρκεια
ζωής τους. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την υπηρεσία,
επιστρέψτε το προϊόν σας σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο
κέντρο επισκευών, όπου θα το παραλάβουν εκ μέρους μας.
Ενημερωθείτε για το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο
επισκευών της περιοχής σας, επικοινωνώντας με τα γραφεία
της Black & Decker στη διεύθυνση που αναγράφεται στο
εγχειρίδιο. Επίσης, μια λίστα με τα εξουσιοδοτημένα κέντρα
επισκευών της Black & Decker και πλήρεις λεπτομέρειες
για τις υπηρεσίες που παρέχονται μετά την πώληση καθώς
και στοιχεία επικοινωνίας υπάρχουν στο Διαδίκτυο, στη
διεύθυνση: www.2helpU.com.
Μπαταρίες
Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους, απορρίψτε
τις μπαταρίες με την πρέπουσα φροντίδα για το
περιβάλλον μας:
Μη βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες της μπαταρίας.
Μην απορρίπτετε την(τις) μπαταρία(ες) στη φωτιά,
επειδή μπορεί να προκληθεί κίνδυνος προσωπικού
τραυματισμού ή έκρηξη.
Χρησιμοποιήστε το εργαλείο μέχρι να αδειάσει εντελώς
η μπαταρία και στη συνέχεια αφαιρέστε την από το
εργαλείο.
110
(Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών)
Οι μπαταρίες είναι ανακυκλώσιμες. Τοποθετήστε
την(τις) μπαταρία(ες) σε κατάλληλη συσκευασία για
να εξασφαλίσετε ότι οι ακροδέκτες δεν μπορούν να
βραχυκυκλώσουν. Παραδώστε τις σε οποιονδήποτε
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επισκευών ή στον
πλησιέστερο σταθμό ανακύκλωσης της περιοχής σας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τάση
Ταχύτητα αλυσίδας χωρίς
φορτίο
Βάρος
Μέγιστο μήκος κοπής
Μπαταρία
Τάση
Ικανότητα
Τύπος
Charger
Τάση εισόδου
Τάση εξόδου
Ρεύμα εξόδου
Στάθμη πίεσης ήχου σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 11680-1:
L
(Πίεση ήχου) 78 dB(A), αβεβαιότητα (K) 3 dB(A)
pA
Στάθμη πίεσης ισχύς σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 3744:
L
(ακουστική ισχύς) 98 dB(A), αβεβαιότητα (K) 3 dB(A)
WA
Οι συνολικές τιμές δόνησης (διανυσματικό άθροισμα τριών
αξόνων) καθορίστηκαν σύμφωνα με το πρότυπο EN 60745:
Κοπή μαλακού ξύλου (ah,w) = 2,5 m/s²,
αβεβαιότητα (K) = 1,5 m/s²
GPC1820L
H1
Vdc 18
min-
114
1
kg 3,5
mm 17
BL 18
Vdc 18
Ah 2.0
Li-Ion
905902** TYPE 1
Vac 100-240
Vdc 8-20
mA 400

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gpc1820l

Table of Contents