Rengöring, Underhåll Och Förvaring - Black & Decker GPC1820L20 User Manual

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
SVENSKA
Stänga av apparaten
Släpp strömbrytaren(1).
Varning! Försök aldrig låsa eller fixera strömbrytaren i
påslaget läge.
Beskärning (fig. F)
Se till att sågen har full fart innan du börjar såga.
Håll sågen stadigt för att undvika att den gör kast eller
flyttar sig åt sidan.
Styr sågen genom grenen med ett lätt tryck. När du sågar
genom grova grenar och en delvis genomsågning riskerar
att splittra och skada trädet gör du följande:
- Gör det första skäret 15 cm från trädstammen på
grenens undersida. Använd svärdets (7)översida för att
göra det skäret.
- Gör ett skär som motsvarar en tredjedel av grenens
diameter. Därefter sågar du uppifrån och ned.
Rengöring, underhåll och förvaring
Det här Black & Decker-verktyget (med eller utan sladd) är
konstruerat för att fungera under lång tid med minsta möjliga
underhåll.
Med rätt underhåll och regelbunden rengöring behåller
verktyget sina prestanda.
Varning! Innan något underhåll utförs på elektriska verktyg
med eller utan sladd:
Stäng av verktyget och dra ur nätkontakten
Du kan också ta ur batteriet ur apparaten om apparaten
har ett separat batteri.
Ytterligare ett alternativ är att låta batteriet laddas ur helt
om det är integrerat och sedan stänga av den.
Dra ur sladden till laddaren innan du rengör den.
Laddaren behöver inget annat underhåll än regelbunden
rengöring.
Rengör regelbundet apparatens/verktygets/laddarens luftintag
med en mjuk borste eller torr trasa.
Rengör kåpan regelbundet med en fuktig trasa. Använd aldrig
rengöringsmedel med lösnings- eller slipmedel.
Öppna chucken (där sådan finns) med jämna mellanrum och
knacka på den för att avlägsna damm som sitter på insidan.
Efter användning och innan förvaring
Rengör regelbundet ventilationsöppningarna med en ren
och torr målarborste.
Använd bara mild tvål och en fuktig trasa för att rengöra
sågen. Låt aldrig någon vätska komma in i sågen och
doppa den aldrig i någon vätska.
Avlägsna skräp med en hård borste.
Smörj kedjan med olja.
74
(Översättning av originalanvisningarna)
Montera eller ta bort sågkedjan (fig. G och H)
Varning! Använd alltid skyddshandskar när sågkedjan
monteras eller tas bort. Kedjan är vass och du kan skära dig
även när den inte är i rörelse.
Lägg verktyget på ett stabilt och stadigt underlag.
Lossa skruvarna (16) med den medföljande insexnyckeln.
Ta bort skruvarna.
Ta bort den gamla kedjekåpan(5)och svärdklämman (17).
Vrid skruven (18) moturs så att svärdet (6) dras tillbaka
och spänningen på sågkedjan (7) minskas.
Ta bort den gamla sågkedjan från kugghjulet (19)och
svärdet (6).
Lägg den nya sågkedjan i skåran på kedjesvärdet och
runt kugghjulet. Se till så att tänderna pekar i rätt riktning
genom att matcha pilen på sågkedjan med pilen på höljet.
Se till att öppningen (20) på svärdet ligger ovanför
styrstiften (21) och att hålet (22) nedanför öppningen
ligger ovanför justeringsstiftet (23).
Sätt tillbaka kedjekåpan(5)och svärdklämman (17)och
skruvarna (16).
Dra åt skruvarna (16) med den medföljande insexnyckeln.
Justera kedjespänningen enligt anvisningarna nedan.
Kedjan och svärdet bör endast ersättas med originaldelar från
Black & Decker för att garantera fortsatt säker drift. Kedja med
reservdelsnummer A6158 och svärd med reservdelsnummer
623381-00.
Kontroll och justering av kedjespänning (fig. G)
Kontrollera kedjespänningen. Kedjan (7) är rätt spänd
när den snäpper tillbaka efter att du dragit ut den 3 mm
från svärdet med lätt kraft med långfingret och tummen.
Sågkedjan (7) ska inte "hänga ned" från svärdet (6) på
undersidan.
Justera spänningen:
Lossa på skruvarna (16).
Vrid skruven (18) medurs.
Varning! Spänn inte kedjan för hårt eftersom det ger ökad
förslitning och kommer att minska svärdets och kedjans
livslängd.
Dra åt skruvarna (18) när kedjan är rätt spänd.
Varning! Kontrollera kedjespänningen ofta under de två
första timmarna när sågen används första gången eftersom
en ny kedja sträcks något.
Smörjning av kedjan
Sågkedjan måste smörjas innan varje användning samt efter
rengöring med rätt sorts olja (kat.nr. A6027).
Smörj hela sågkedjan (7) med hjälp av applikatorn (9).
Förvaring
Du bör låta batteriet sitta kvar i laddaren när sågen inte ska
användas under längre tid (månader).

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gpc1820l

Table of Contents