Black & Decker GPC1820L20 User Manual page 97

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
työkalun pitkäaikaisen käytön aiheuttamat vahingot Kun
käytät työkalua pitkään, varmista, että pidät säännöllisesti
taukoja.
kuulovauriot
työkalua käytettäessä (esimerkiksi puuta, erityisesti
tammea, pyökkiä ja MDF-levyjä, käsiteltäessä) syntyneen
pölyn sisäänhengityksen aiheuttamat terveysriskit.
Akkuja ja laturia koskevat turvaohjeet
Akku
Älä koskaan yritä avata akkua.
Älä anna akun kastua.
Älä altista akkua kuumuudelle.
Älä säilytä akkua tiloissa, joissa lämpötila voi nousta yli
40°C:n.
Lataa akku paikassa, jonka lämpötila on vähintään 10°C
ja enintään 40°C.
Käytä akun lataamiseen vain laitteen mukana toimitettua
laturia. Väärän tyyppinen laturi voi aiheuttaa sähköiskun
tai akun ylikuumenemisen.
Noudata akkujen hävittämisessä kohdassa
Ympäristönsuojelu esitettyjä ohjeita.
Suojaa akkua vahingoittumiselta niin, ettei sen kotelo
rikkoudu eikä siihen kohdistu iskuja, sillä muutoin voi
syntyä henkilövahinkojen ja tulipalon vaara.
Älä lataa viallisia akkuja.
Vaativissa oloissa voi ilmetä akkuvuotoja. Jos havaitset
akkujen pinnalla nestettä, pyyhi se huolellisesti pois. Vältä
ihokosketusta.
Jos nestettä joutuu silmiin tai iholle, noudata alla olevia
ohjeita.
Varoitus! Akkuneste voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja tai
henkilövahinkoja. Jos nestettä joutuu iholle, se on välittömästi
huuhdeltava pois vedellä. Jos ihoa kirvelee tai se punottaa
tai on muuten ärtynyt, kysy lisäohjeita lääkäriltä. Jos nestettä
joutuu silmiin, huuhdo välittömästi puhtaalla vedellä ja mene
lääkäriin.
Laturit
Varoitus! Laturi on tarkoitettu tietylle jännitteelle. Tarkista
aina, että verkkojännite vastaa arvokilvessä ilmoitettua
jännitettä.
Varoitus! Älä yritä korvata laturiyksikköä tavallisella
verkkopistokkeella.
Käytä Black & Deckerin laturia vain laitteen/työkalun
mukana toimitetun akun lataamiseen. Muut akut voivat
räjähtää ja aiheuttaa henkilövahinkoja tai aineellisia
vahinkoja.
Älä koskaan yritä ladata akkuja, joita ei ole tarkoitettu
ladattaviksi.
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
Jos virtajohto vahingoittuu, sen vaihtaminen tulee
turvallisuussyistä jättää valmistajan tai valtuutetun Black
& Decker -huollon tehtäväksi.
Älä altista laturia vedelle.
Älä avaa laturia.
Älä työnnä mitään laturin sisään.
Lataa laturia paikassa, jossa on kunnollinen ilmanvaihto.
Laturin symbolit
Laturissa on seuraavat symbolit:
Laturisi on kaksoiseristetty; siksi ei tarvita erillistä
maadoitusta. Tarkista, että laturin jännite vastaa
verkon jännitettä. Lataa akku ainoastaan mukana
toimitetulla laturilla.
Jos virtajohto vahingoittuu, sen vaihtaminen tulee
turvallisuussyistä jättää valmistajan tai valtuutetun
Black & Decker -huollon tehtäväksi.
Laturi on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä.
Yleiskatsaus
1. Virtakytkin
2. Lukituspainike
3. Pääkädensija
4. Sahan pää
5. Hammaspyörän suojus
6. Laippa
7. Ketju
8. Teräsuojus
9. Öljypullo
10. Jatkoputki
11. Akku
Kuva A
12. Laturi
Kokoaminen
Varoitus! Poista akku laitteesta aina ennen kokoamista.
Akun kiinnittäminen ja irrottaminen (kuva B)
Kiinnitä akku (11)asettamalla se laitteen
kiinnityssyvennyksen kanssa samaan linjaan. Liu'uta
akkua kiinnityssyvennykseen, kunnes akku lukittuu
paikalleen.
Irrota akku painamalla vapautuspainiketta (13)samalla
kun vedät akkua irti kiinnityssyvennyksestä.
SUOMI
97

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gpc1820l

Table of Contents