Black & Decker GPC1820L20 User Manual page 95

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
b. Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida käynnistää ja
pysäyttää virtakytkimestä. Jos sähkötyökalua ei voi
käynnistää ja pysäyttää virtakytkimellä, se on vaarallinen
ja se täytyy korjata.
c. Irrota pistotulppa pistorasiasta ja/tai akku laitteesta,
ennen kuin suoritat säätöjä, vaihdat tarvikkeita
tai siirrät sähkötyökalun varastoitavaksi. Nämä
turvatoimenpiteet pienentävät sähkötyökalun tahattoman
käynnistämisen riskiä.
d. Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun
niitä ei käytetä. Älä anna sähkötyökalua sellaisen
henkilön käyttöön, joka ei tunne sitä tai joka ei ole
tutustunut tähän käyttöohjeeseen. Sähkötyökalut ovat
vaarallisia kokemattoman käyttäjän käsissä.
e. Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, että liikkuvat
osat toimivat moitteettomasti ja etteivät ne ole
puristuksessa. Tarkista myös, ettei työkalussa ei ole
murtuneita tai vahingoittuneita osia, jotka saattaisivat
vaikuttaa haitallisesti sen toimintaan. Korjauta
mahdolliset viat ennen käyttöönottoa. Moni tapaturma
aiheutuu huonosti huolletuista laitteista.
f.
Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti
hoidetut leikkausterät, joiden leikkausreunat ovat teräviä,
eivät tartu helposti kiinni, ja niitä on helpompi hallita.
g. Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, vaihtotyökaluja
jne. näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin
huomioon työolosuhteet ja suoritettava toimenpide.
Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille määrättyyn
tarkoitukseen saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
5. Akkukäyttöisten työkalujen käyttö ja hoito
a. Lataa akku vain valmistajan määrittelemällä laturilla.
Laturi, joka soveltuu määrätyn tyyppiselle akulle, saattaa
aiheuttaa tulipalon vaaran erilaista akkua ladattaessa.
b. Käytä sähkötyökalussa ainoastaan kyseiseen
sähkötyökaluun tarkoitettua akkua. UMuun tyyppisen
akun käyttö saattaa johtaa loukkaantumiseen ja
tulipaloon.
c. Pidä irrallinen akku loitolla metalliesineistä, kuten
paperiliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista,
ruuveista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka
voivat aiheuttaa oikosulun akun navoissa. Akun
napojen välinen oikosulku saattaa aiheuttaa palovammoja
tai tulipalon.
d. Väärin käytetystä akusta voi vuotaa nestettä. Älä
kosketa sitä. Jos nestettä pääsee vahingossa iholle,
huuhtele kosketuskohta vedellä. Jos nestettä pääsee
silmiin, tarvitaan lisäksi lääkärin apua. Akusta vuotava
neste saattaa aiheuttaa ärsytystä ja palovammoja.
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
6. Huolto
a. Anna koulutettujen ja ammattitaitoisten henkilöiden
korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin
vain alkuperäisiä varaosia. Täten varmistat, että
sähkötyökalu säilyy turvallisena.
Sähkötyökalujen lisäturvavaroitukset
!
Varoitus! Varsileikkurien lisäturvaohjeet
Työkalun käyttötarkoitus on kuvattu tässä käyttöohjeessa.
Älä käytä työkalua muihin tarkoituksiin, esimerkiksi
puiden kaatamiseen. Muiden kuin ohjeissa suositeltujen
lisävarusteiden tai -osien käyttö sekä työkalun käyttö muuhun
kuin oppaassa suositeltuun tarkoitukseen voi aiheuttaa
loukkaantumisvaaran.
Pitele sähkötyökalua eristetyistä tartuntapinnoista, kun
teet työtä, jossa työkalu voi joutua kosketuksiin piilossa
olevien sähköjohtojen tai oman virtajohtonsa kanssa.
Jännitteisen johtimen sisältävä leikkausväline voi tehdä
myös sähkötyökalun paljaista metalliosista jännitteisiä ja
aiheuttaa käyttäjälle sähköiskun.
Pukeudu tiukasti istuviin ja suojaaviin vaatteisiin ja
käytä suojakypärää, visiiriä/suojalaseja, kuulosuojaimia,
luistamattomia turvajalkineita, suojahousuja ja vahvoja
nahkakäsineitä.
Pysyttele poissa putoavien oksien alta.
Turvallinen etäisyys katkaistavan oksan ja sivullisten,
rakennusten ja muiden rakenteiden välillä on vähintään
2,5 kertaa oksan pituus. Putoavat oksat voivat osua tätä
etäisyyttä lähempänä oleviin sivullisiin, rakennuksiin tai
muihin rakenteisiin ja aiheuttaa vaaratilanteita.
Suunnittele turvallinen poistumisreitti kaadettavan puun
luota. Varmista, että aikomassasi väistämissuunnassa ei
ole siirtymistä rajoittavia esteitä. Muista, että märkä ruoho
ja juuri irronnut puunkuori ovat liukkaita.
Varmista, että joku on lähellä (mutta turvallisen
etäisyyden päässä) onnettomuuden varalta.
Älä käytä työkalua ollessasi puussa, tikkailla tai jollakin
muulla epävakaalla alustalla.
Seiso aina tukevasti ja tasapainossa.
Pidä työkalusta kiinni tukevasti molemmin käsin moottorin
käydessä.
Ketjun pyöriessä varo, ettei laipan kärki osu mihinkään
kohteeseen.
Aloita katkaisu vain ketjun pyöriessä täydellä nopeudella.
Älä sahaa vanhasta sahausurasta. Tee aina uusi
sahausviilto.
Tarkkaile oksan liikkeitä, sillä katkaisukohtaan saattaa
kohdistua voimaa, joka johtaa terän takertumiseen
katkaisukohtaan.
Älä yritä katkaista oksaa, joka on paksumpi kuin työkalun
sahaussyvyys.
SUOMI
95

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gpc1820l

Table of Contents