Rengøring, Vedligeholdelse Og Opbevaring - Black & Decker GPC1820L20 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Stop
Slip afbryderen (1).
Advarsel! Forsøg aldrig at fastlåse en kontakt i tændt
position.
Beskæring (fig. F)
Lad værktøjet køre ved fuld hastighed, før der saves.
Hold godt fast i værktøjet for at undgå pludselig hoppen
eller sideværts bevægelse af værktøjet.
Før værktøjet gennem grenen med et let tryk. Fortsæt
som følger ved savning i tunge grene, hvor et delvist snit
kan splintre og beskadige træet:
- Læg det første snit 15 cm fra træstammen på
undersiden af grenen. Brug spidsen af sværdet (7) til at
foretage dette snit.
- Sav en tredjedel gennem grenens diameter. Sav
derefter ned oppefra.
Rengøring, vedligeholdelse og opbevaring
Dit Black & Decker-apparat/værktøj med eller uden ledning
er beregnet til brug gennem lang tid med et minimum af
vedligeholdelse.
Fortsat tilfredsstillende drift afhænger af korrekt behandling af
værktøjet samt regelmæssig rengøring.
Advarsel! Før udførelse af nogen form for vedligeholdelse
på elværktøj med/uden ledning:
Sluk, og tag apparatets/værktøjets stik ud af stikkontakten
Eller sluk og fjern batteriet fra apparatet/værktøjet, hvis
det har en separat batteripakke
Eller aflad batteriet helt, hvis det er indbygget, og sluk
derefter
Træk laderen ud af stikkontakten, før den rengøres.
Laderen kræver ingen vedligeholdelse, men skal rengøres
jævnligt.
Rengør jævnligt apparatets/værktøjets/laderens
ventilationshuller med en blød børste eller en tør klud.
Rengør med jævne mellemrum motorhuset med en fugtig
klud. Der må ikke bruges skuremidler eller opløsningsmidler.
Åbn jævnligt patronen, og bank på den for at fjerne indvendigt
støv (hvis monteret).
Efter brug og før opbevaring
Rengør regelmæssigt ventilationsåbningerne med en ren,
tør pensel.
Brug kun en mild sæbe og en fugtig klud til rengøring af
værktøjet. Lad aldrig væske trænge ind i værktøjet, og
nedsænk aldrig nogen del af værktøjet i væske.
Fjern snavs med en hård børste.
Smør kæden med olie.
(Oversættelse af de oprindelige instruktioner)
Montering og afmontering af savkæden (fig. G og H)
Advarsel! Anvend altid beskyttelseshandsker ved montering
og afmontering af savkæden. Savkæden er skarp, og man
kan skære sig på den, selv om den ikke kører.
Anbring værktøjet på en fast og stabil overflade.
Løsn skruerne (16) med den medfølgende unbrakonøgle.
Fjern skruerne.
Fjern afdækningen af kædehjulstand(5) og sværdbeslaget
(17).
Drej skruen (18) mod uret, så sværdet (6) trækkes
tilbage, og savkædens (7) stramning reduceres.
Fjern den gamle savkæde fra kædehjulstanden (19) og
sværdet (6).
Læg den nye savkæde i sværdets rille og omkring
kædehjulstanden. Vend tænderne i den korrekte retning
ved at sættes pilen på savkæden ud for pilen på huset.
Kontroller, at rillen (20) i sværdet sidder over
monteringsstifterne (21), og at hullet (22) under rullen
sidder over justeringsstiften (23).
Monter afdækningen af kædehjulstand(5), sværdbeslaget
(17) og skruerne (16) igen.
Spænd skruerne (16) med den medfølgende
unbrakonøgle.
Juster kædens stramning som beskrevet herunder.
For at sikre konstant sikker drift må kæde og sværd kun
udskiftes med originale dele fra Black & Decker. Kædens
reservedelsnummer er A6158, sværdets reservedelsnummer
er 623381-00.
Kontrol og justering af kædens stramning (fig. G)
Kontroller savkædens stramning. Stramningen er korrekt,
når savkæden (7) springer tilbage efter af være trukket
3 mm fri af sværdet med let kraft af langfingeren og
tommelfingeren. Der må ikke være nogen "nedbøjning"
mellem sværdet (6) og kæden (7) på undersiden.
Sådan justeres stramningen:
Løsn skruerne (16).
Drej skruen (18) med uret.
Advarsel! Stram ikke kæden for kraftigt, da dette vil medføre
kraftig slitage og afkorte sværdets og kædens levetid.
Spænd skruerne (18), når kædens stramning er korrekt.
Advarsel! Når savkæden er ny, skal stramningen
kontrolleres ofte under de første to timers brug, da nye
savkæder strækker sig en smule.
Smøring af kæden
Savkæden skal altid smøres før brug og efter rengøring med
olie af korrekt kvalitet (kat. nr. A6027).
Smør hele savkæden (7) jævnt vha. applikatoren (9).
DANSK
91

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Content for Black & Decker GPC1820L20

This manual is also suitable for:

Gpc1820l

Table of Contents