Black & Decker GPC1820L20 User Manual page 50

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
NEDERLANDS
Garantie
Black & Decker heeft vertrouwen in haar producten en biedt
een uitstekende garantie. Deze garantiebepalingen vormen
een aanvulling op uw wettelijke rechten en beperken deze
niet. De garantie geldt in de lidstaten van de Europese Unie
en de Europese Vrijhandelsassociatie.
Mocht uw Black & Decker product binnen 24 maanden na de
datum van aankoop defect raken ten gevolge van materiaal-
of constructiefouten, dan garanderen wij de kosteloze
vervanging van defecte onderdelen, de reparatie van het
product of de vervanging van het product, tenzij:
Het product is gebruikt voor handelsdoeleinden,
professionele toepassingen of verhuurdoeleinden;
Het product onoordeelkundig is gebruikt;
Het product is beschadigd door invloeden van buitenaf of
door een ongeval;
Reparaties zijn uitgevoerd door anderen dan onze
servicecentra of Black & Decker-personeel.
Om een beroep te doen op de garantie, dient u een
aankoopbewijs te overhandigen aan de verkoper of een van
onze servicecentra. U kunt het adres van het dichtstbijzijnde
servicecentrum opvragen via de adressen op de achterzijde
van deze handleiding. U kunt ook een lijst van onze
servicecentra en meer informatie m.b.t. onze klantenservice
vinden op het volgende internetadres: www.2helpU.com
Meld u aan op onze website www.blackanddecker.nl om te
worden geïnformeerd over nieuwe producten en speciale
aanbiedingen. Verdere informatie over het merk Black &
Decker en onze producten vindt u op
www.blackanddecker.nl.
50
(Vertaling van de originele instructies)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gpc1820l

Table of Contents