Black & Decker GPC1820L20 User Manual page 84

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
NORSK
Tekniske data
Spenning
Kjedehastighet uten belastning
Vekt
Maks. sagelengde
Batteri
Spenning
Kapasitet
Batteritype
Lader
Inngangsspenning
Utgangsspenning
Utgangsstrøm
Lydtrykknivå, målt i henhold til EN ISO 11680-1:
L
(lydtrykknivå) 78 dB(A), usikkerhet (K) 3 dB(A)
pA
Lydeffektnivå, målt i henhold til EN ISO 3744:
L
(lydeffektnivå) 98 dB(A), usikkerhet (K) 3 dB(A)
WA
Totale vibrasjonsverdier (vektorsum fra tre retninger) bestemt i
samsvar med EN 60745:
Kutting av nylig felt bløtt tre (ah,w) = 2,5 m/s²,
usikkerhet (K) = 1,5 m/s²
84
(Oversettelse av de opprinnelige instruksjonene)
GPC1820L20 H1
Vdc 18
min-
114
1
kg 3,5
mm 17
BL2018
Vdc 18
Ah 2.0
Li-Ion
905902** TYPE 1
Vac 100-240
Vdc 8-20
mA 400
Samsvarserklæring for EU
MASKINDIREKTIVET
GPC1820L20
Black & Decker erklærer at produktene som beskrives under
"tekniske data" oppfyller kravene til:
2006/42/EF, EN 60745-1
Disse produktene samsvarer også med direktivet 2014/30/EU
& 2011/65/EU. Du kan få mer informasjon ved å kontakte
Black & Decker på følgende adresse eller på adressen på
bakssiden avhåndboken.
Undertegnede er ansvarlig for utarbeidelsen av den tekniske
dokumentasjonen og gir denne er
Black & Decker.
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Reservdeler / reparasjoner
Reservdeler kan kjøpes hos autoriserte Black & Decker
serviceverksteder, som også gir kostnadsoverslag og
reparerer våre produkter.
Internet, vår hjemmeside www.blackanddecker.no samt
www.2helpU.com.
klæringen på vegne av
R. Laverick
Engineering Manager
Berkshire, SL1 3YD
Storbritannia
09/12/2014

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gpc1820l

Table of Contents