Black & Decker GPC1820L20 User Manual page 73

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Såghuvudet kan monteras direkt på handtaget för normal
räckvidd.
Rikta in spåret på utsidan av handtagets kopplingsände
(3) mot tungan på insidan av såghuvudets kopplingsände
(4). Tryck såghuvudet (4) mot handtaget (3).
Skjut kragen (14) nedåt och vrid den medurs tills den är
helt åtdragen.
Varning! Kontrollera regelbundet att anslutningarna sitter
ordentligt.
Den maximala längden erhålls genom att förlängningsröret
(10) monteras mellan såghuvudet (4) och handtaget (3).
Rikta in spåret på utsidan av handtagets kopplingsände
(3) mot tungan på insidan av såghuvudets förlängningsrör
(10).
Tryck förlängningsröret (10) mot handtaget (3).
Skjut kragen (15) nedåt och vrid den medurs tills den är
helt åtdragen.
Rikta in spåret på utsidan av handtagets förlängningsröret
(10) mot tungan på insidan av såghuvudets (4)
kopplingsände.
Tryck såghuvudet (4) mot förlängningsröret (10).
Skjut kragen (14) nedåt och vrid den medurs tills den är
helt åtdragen.
Varning! Kontrollera regelbundet att anslutningarna sitter
ordentligt.
Innan förlängningsröret (10)monteras måste såghuvudet tas
bort.
Du tar bort såghuvudet (4)genom att placera handtaget
(3) på marken, lossa kragen (14) och ta av såghuvudet.
Användning
Varning! Låt verktyget arbeta i sin egen takt. Överbelasta
det inte.
(Översättning av originalanvisningarna)
Batteriet måste laddas innan det används för första gången
och sedan varje gång som det inte ger tillräckligt hög effekt för
arbeten som annars brukar gå bra. Batteriet kan bli varmt när
det laddas. Det är normalt och innebär inte att något är fel.
Varning! Ladda inte batteriet om lufttemperaturen är lägre än
10 °C eller högre än 40 °C. Rekommenderad
laddningstemperatur: ca 24 °C.
Obs! Laddaren laddar inte batteriet om celltemperaturen
är lägre än ungefär 10 °C eller högre än 40 °C.
Batteriet får då sitta kvar i laddaren, som kommer att
börja laddningen automatiskt när celltemperaturen har
stigit eller sjunkit.
Vid laddning tar du ut batteriet (11) ur verktyget och sätter
det i laddaren (12). Batteriet kan bara placeras i laddaren
på ett sätt. Använd inte våld. Se till att batteriet sitter
ordentligt i laddaren.
Anslut laddaren till vägguttaget.
Laddningsindikatorn (24) blinkar.
Avgiften är klar när laddningsindikatorn (24) växlar till
kontinuerligt. Laddaren och batteriet kan lämnas anslutna hur
länge som helst. Indikatorn tänds eftersom laddaren då och
då fyller på batteriets laddning.
Urladdade batterier bör laddas inom en vecka. Om
batterierna inte laddas när de är urladdade försämras
batteritiden avsevärt.
Lämna batteriet i laddaren
Batteriet kan sitta kvar i laddaren och laddaren kan vara
ansluten till vägguttaget hur länge som helst när indikatorn
lyser. Laddaren ser till att batteriet hålls fräscht och fulladdat.
Sågen är för din säkerhet utrustad med dubbelt
strömbrytarsystem. Det förhindrar att sågen kan startas av
misstag.
Starta verktyget
Skjut låsknappen (2) bakåt med din tumme och tryck
samtidigt på strömbrytaren (1).
Släpp låsknappen(2).
SVENSKA
73

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gpc1820l

Table of Contents