Download  Print this page

ASUS RT-AC68U Quick Start Manual Page 83

Dual band 3x3 wireless-ac 1900 gigabit router.
Hide thumbs

Advertisement

PIEZĪMES:
• USB ārējais HDD (cietā diska diskdzinis)/ zibatmiņas disks:
Bezvadu maršrutētājs darbojas ar vairumu USB HDD (cietā diska
diskdziņiem)/zibatmiņas diskiem līdz 2TB un atbalsta lasīšanas-
rakstīšanas piekļuvi FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 un NTFS.
Lai droši atvienotu USB disku, atveriet tīkla grafiskā lietotāja
saskani GUI (http://192.168.1.1), nospiediet uz USB ikonas un
nospiediet Eject USB 3.0 / USB 2.0 (Izstumt USB 3.0 / USB 2.0).
Nepareizi izņemot USB disku, dati var tikt bojāti.
Lai iepazītos ar datņu sistēmas sarakstu un cietā diska
nodalījumiem, ko atbalsta bezvadu maršrutētājs, apmeklējiet
http://event.asus.com/ networks/disksupport
• Lai iepazītos ar printeru sarakstu, ko atbalsta bezvadu maršrutētājs,
apmeklējiet http://event.asus.com/networks/printersupport
83

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for ASUS RT-AC68U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: