Download  Print this page

ASUS RT-AC68U Quick Start Manual Page 188

Dual band 3x3 wireless-ac 1900 gigabit router.
Hide thumbs

Advertisement

8. İnternetiniz ve kablosuz ayarlarınız engellenir. Devam etmek için Next
(İleri)'yi tıklatın.
9. Kablosuz ağ bağlantısı eğitici belgesini okuyun. Bittiğinde Finish (Bitti)'ye
tıklayın.
NOT: Ağa 32 karaktere kadar bir ad verebilirsiniz.
Kablosuz Ağa Bağlanma
Kablosuz kullanıcılarınız (dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar, akıllı telefon vb.)
RT-AC-68U cihazının kablosuz ağına iki yolla bağlanabilirler.
Kablosuz Ağa Manüel Olarak Bağlanma
Kablosuz ağa manüel olarak bağlanmak için:
1. Mevcut kablosuz ağları taramak için kablosuz kullanıcınızda Wi-Fi fonksiyo-
nunu etkinleştirin.
2. RT-AC68U cihazınızın ağı için atadığınız SSID veya ağ adını girin.
3. Parolayı girin ve Connect (Bağlan) düğmesine tıklayın.
WPS üzerinden kablosuz ağa bağlanma
RT-AC68U cihazında kablosuz kullanıcınızın RT-AC68U cihazının ağına pa-
rola girmeden bağlanabileceği bir WPS (Wi-Fi Güvenli Kurulum) düğmesi
bulunmaktadır.
WPS üzerinden kablosuz ağa bağlanmak için:
1. RT-AC68U cihazının arkasında bulunan WPS butonuna basın. WPS buto-
nunun yerini öğrenmek için RT-AC68U cihazınıza kısa bir bakış bölümüne
bakınız.
2. İki dakika içinde kablosuz kullanıcınızın WPS butonuna basını veya kablosuz
kullanıcıyla birlikte gelen talimatları takip edin. WPS üzerinden bağlanırken
yönlendiricinizdeki Güç LED ışığı hızlı yanıp sönecektir.
3. Yönlendiricinizin Güç LED ışığı yönlendiricinizle kablosuz kullanıcınız
arasında başarılı bir bağlantı kurulduğunu gösteren sürekli yanan bir ışığa
dönüşene kadar bekleyin.
188

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for ASUS RT-AC68U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: