Download  Print this page

ASUS RT-AC68U Quick Start Manual Page 118

Dual band 3x3 wireless-ac 1900 gigabit router.
Hide thumbs

Advertisement

Setup of router (RT-AC68U) administrator password
4. Funkcja routera bezprzewodowego QIS (Quick Internet Setup [Kreator
szybkich ustawień połączenia z Internetem]), automatycznie wykrywa typ
połączenia ISP Dynamic IP (Dynamiczne IP), PPPoE, PPTP, L2TP i Static IP
(Statyczne IP). Uzyskaj niezbędne informacje o typie połączenia z Inter-
netem od usługodawcy internetowego (ISP). Jeśli typem połączenia jest
Dynamic IP (DHCP) [Dynamiczny adres IP (DHCP)], nastąpi automatyczne
przekierowanie do następnego kroku kreatora QIS (Szybka konfiguracja
połączenia z Internetem).
UWAGA: Jeśli typem połączenia jest Static IP (Statyczny adres IP),
wybierz opcję Static IP (Statyczny adres IP) i kliknij przycisk Next (Dalej).
Wprowadź adres IP, maskę podsieci, bramę domyślną oraz informacje o
serwerze DNS zapewnione przez usługodawcę internetowego. Kliknij
przycisk Next (Dalej), aby kontynuować.
118
Nazwa logowania:
Hasło logowania:

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for ASUS RT-AC68U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: