Download  Print this page

ASUS RT-AC68U Quick Start Manual Page 125

Dual band 3x3 wireless-ac 1900 gigabit router.
Hide thumbs

Advertisement

Często zadawane pytania (FAQ)
Po wykonaniu kolejnych czynności, nadal nie mogę uzyskać dostępu do
graficznego interfejsu użytkownika routera (web GUI) w celu konfiguracji
ustawień routera bezprzewodowego.
Upewnij się, że ustawienia serwera proxy komputera PC zostały wyłączone
oraz że adres IP komputera PC jest uzyskiwany automatycznie z serwera DHCP.
Szczegółowe informacje na temat wyłączania ustawień serwera proxy można
znaleźć w witrynie pomocy technicznej firmy ASUS dostępnej pod adresem
http://support.asus.com. Szczegółowe informacje na temat automatycznego
uzyskiwania adresów IP z serwera DHCP można znaleźć, korzystając z funkcji
pomocy systemu operacyjnego Windows® lub Mac.
Klient nie może ustanowić połączenia bezprzewodowego z routerem.
Poza zakresem:
Przesuń router bliżej klienta bezprzewodowego.
Spróbuj zmienić ustawienia kanałów.
Uwierzytelnianie:
Użyj połączenia przewodowego do połączenia z
routerem.
Sprawdź ustawienia zabezpieczenia połączenia
bezprzewodowego.
Naciśnij przycisk Reset (Zeruj) na tylnym panelu na więcej
niż pięć sekund.
Brak połączenia z routerem:
Wciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 5 sekund przycisk Reset na tyl-
nym panelu routera.
Sprawdź ustawienia karty sieciowej WLAN takie jak SSID bądź szy-
frowanie sieci.
Nie można uzyskać dostępu do Internetu poprzez adapter bezprzewodowej
sieci LAN.
• Przesuń router bliżej klienta sieci bezprzewodowej.
• Sprawdź, czy adapter sieci bezprzewodowej jest podłączony do
prawidłowego routera bezprzewodowego.
• Sprawdź, czy używany kanał transmisji bezprzewodowej jest zgodny z
kanałami dostępnymi w danym kraju/regionie.
• Sprawdź ustawienia szyfrowania.
125

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for ASUS RT-AC68U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: