Download  Print this page

ASUS RT-AC68U Quick Start Manual Page 120

Dual band 3x3 wireless-ac 1900 gigabit router.
Hide thumbs

Advertisement

Konfiguracja routera przy użyciu urządzenia przenośnego
(opcjonalna)
Konfigurację routera RT-AC68U za pomocą kreatora QIS (Szybka konfigura-
cja połączenia z Internetem) można także wykonać przy użyciu urządzenia
przenośnego, takiego jak smartfon lub tablet PC. Po uruchomieniu kreatora QIS
(Szybka konfiguracja połączenia z Internetem) za pomocą smartfona lub tabletu
PC, kreator ten zostanie automatycznie przełączony do
wersji mobilnej.
Aby skonfigurować router przy użyciu urządzenia
przenośnego:
1. Włącz router RT-AC68U.
2. Włącz funkcję Wi-Fi urządzenia przenośnego.
3. Wyszukaj identyfikator SSID ASUS, będący domyślnym
identyfikatorem SSID sieci bezprzewodowej routera
RT-AC68U. Kliknij ten identyfikator SSID, aby nawiązać
połączenie i poczekaj na wyświetlenie stanu
nawiązania połączenia z siecią Wi-Fi.
4. Uruchom przeglądarkę sieci Web za pomocą
urządzenia przenośnego.
UWAGA: Jeśli kreator QIS (Szybka konfigu-
racja połączenia z Internetem) nie uruchomi
się automatycznie, należy wprowadzić adres
http://192.168.1.1 lub http://router.asus.com w
pasku adresu i odświeżyć przeglądarkę. Można
także zeskanować umieszczony obok kwa-
dratowy kod kreskowy za pomocą urządzenia
przenośnego i przejść do interfejsu sieci Web
routera RT-AC68U.
5. Przypisz nazwę logowania i hasło routera, a
następnie kliknij przycisk Next (Dalej). Wprow-
adzona nazwa logowania i hasło będą konieczne
do zalogowania się do interfejsu sieci Web routera
RT-AC68U w celu wyświetlenia lub zmiany jego
ustawień. Nazwę logowania i hasło routera należy
zapisać, aby móc korzystać z nich w przyszłości.
Nazwa logowania:
Hasło logowania:
120
RT-AC68U
RT-AC68U

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for ASUS RT-AC68U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: