Download  Print this page

ASUS RT-AC68U Quick Start Manual Page 40

Dual band 3x3 wireless-ac 1900 gigabit router.
Hide thumbs

Advertisement

2. Příprava modemu
a: Odpojte adaptér střídavého napájení od elektrické zásuvky a odpojte jej od
kabelového/ADSL modemu.
b: Odpojte síťový kabel od kabelového/ADSL modemu.
c: Restartujte počítač (doporučujeme).
VAROVÁNÍ S odpojením kabelů počkejte nejméně dvě minuty po
vypnutí kabelového/ADSL modemu. Pokud je modem opatřen záložní
baterií, vyjměte ji.
3. Nakonfigurujte bezdrátové prostředí.
Wall Power Outlet
a
c
Power
40
a
b
RT-AC68U
d
b
LAN
WAN
c
Computer

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for ASUS RT-AC68U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: