Download  Print this page

ASUS RT-AC68U Quick Start Manual Page 23

Dual band 3x3 wireless-ac 1900 gigabit router.
Hide thumbs

Advertisement

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• USB Външен хард / флаш диск:
Безжичният рутер работи с повечето USB хард дискове и флаш
дискове до 2 TB и поддържа достъп четене-писане за FAT16,
FAT32, EXT2, EXT3 и NTFS.
За сигурно изключване на USB диска стартирайте
потребителския интерфейс от мрежата GUI (http://192.168.1.1),
след това на страница Network Map (Карта на мрежата) в
горния десен ъгъл щракнете иконата на USB и щракнете Eject
USB 3.0 / USB 2.0 (Извади USB 3.0 / USB 2.0).
Неправилното изваждане на USB диска може да предизвика
повреждане на данните.
Списъка на системните и дискови раздели, поддържани от
безжичния рутер, можете да намерите на http://event.asus.
com/networks/disksupport
• Списъка на принтерите, поддържани от безжичния рутер, можете
да намерите на
http://event.asus.com/networks/printersupport
23

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for ASUS RT-AC68U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: