Download  Print this page

ASUS RT-AC68U Quick Start Manual Page 166

Dual band 3x3 wireless-ac 1900 gigabit router.
Hide thumbs

Advertisement

2. Pripravte si svoj modem.
a. Adaptér striedavého prúdu vytiahnite zo sieťovej zásuvky a odpojte ho od
Adaptér striedavého prúdu vytiahnite zo sieťovej zásuvky a odpojte ho od
káblového/ADSL modemu.
b. Sieťový kábel odpojte od káblového/ADSL modemu.
Sieťový kábel odpojte od káblového/ADSL modemu.
c. Reštartujte svoj počítač (odporúča sa).
VÝSTRAHA! Pred odpojením vodičov/káblov vypnite aspoň na dve
minúty svoj káblový/ADSL modem. Ak váš modem obsahuje záložnú
batériu, aj tú vyberte.
3. Nastavte svoje prostredie bezdrôtovej komunikácie.
Wall Power Outlet
a
c
Power
166
a
b
RT-AC68U
d
b
LAN
WAN
c
Computer

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for ASUS RT-AC68U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: