Download  Print this page

ASUS RT-AC68U Quick Start Manual Page 29

Dual band 3x3 wireless-ac 1900 gigabit router.
Hide thumbs

Advertisement

5. Задайте мрежово име (SSID) и ключ за защита на безжичните връзки 2,4GHz
и 5GHz. След завършване щракнете Apply (Прилагане).
6. На екрана се извеждат безжичните настройки. Щракнете Next (Следващ), за
да продължите.
7. Прочетете ръководството за безжична мрежова връзка. След завършване
щракнете Finish (Край).
ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Можете да зададете мрежово име до 32
символа.
• Гледайте видеоурока за настройка, ако е
необходимо.
29

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for ASUS RT-AC68U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: