Download  Print this page

ASUS RT-AC68U Quick Start Manual Page 177

Dual band 3x3 wireless-ac 1900 gigabit router.
Hide thumbs

Advertisement

• Skontrolujte, či používaný kanál bezdrôtovej komunikácie vyhovuje pre
kanály dostupné vo vašej krajine/oblasti.
• Skontrolujte nastavenia šifrovania.
• Skontrolujte správnosť káblového pripojenia alebo pripojenia ADSL.
• Pokúste sa použitím iného Ethernet kábla.
Ak indikátor „LINK (LINKA)" na ADSL neustále bliká alebo nesvieti, prístup
do internetu nie je možný – smerovač nie je schopný vytvoriť spojenie so
sieťou ADSL.
• Presvedčte sa, že všetky vaše káble sú správne pripojené.
• Odpojte sieťový kábel od ADSL alebo káblového modemu, počkajte niekoľko
minút a následne kábel opätovne pripojte.
• Ak indikátor na ADSL aj naďalej bliká alebo NESVIETI, spojte s
poskytovateľom služby ADSL.
Zabudol som názov siete alebo kľúče zabezpečenia.
• Pokúste sa vytvoriť káblové spojenie a vykonajte konfiguráciu nastavení
kódovania ešte raz.
• Na viac ako päť sekúnd stlačte tlačidlo na resetovanie a zresetujte alebo
obnovte výrobné predvolené nastavenia pre systém.
• Predvolené výrobné nastavenia:
Meno užívateľa / heslo:
admin / admin
Kde nájdem viac informácií o smerovači bezdrôtovej komunikácie?
• Návod na obsluhu na CD s podporou
• On-line stránka s často kladenými otázkami:
• Stránka technickej podpory:
• Zákaznícka horúca linka: Pozrite si informácie o horúcej linke podpory v
Doplnkovom návode.
IP adresa:
192.168.1.1
http://support.asus.com/faq
http://support.asus.com/
SSID: ASUS
177

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for ASUS RT-AC68U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: