Download  Print this page

ASUS RT-AC68U Quick Start Manual Page 176

Dual band 3x3 wireless-ac 1900 gigabit router.
Hide thumbs

Advertisement

Často kladené otázky (FAQ)
Po vykonaní postupu podľa uvedených krokov stále nedokážem získať
prístup k webovému grafickému používateľskému rozhraniu (webové GUI)
smerovača bezdrôtovej komunikácie na konfiguráciu nastavení smerovača
bezdrôtovej komunikácie.
Skontrolujte, že nastavenia Proxy vo vašom PC sú vypnuté a že IP adresa vášho
PC je zo servera DHCP získaná automaticky. Podrobnosti o vypnutí nastavení
Proxy nájdete na stránke podpory ASUS na adrese http://support.asus.com.
Podrobnosti o používaní servera DHCP na automatické získanie IP adries
nájdete v pomocníkovi pre svoj operačný systém Windows® alebo Mac.
Klient nedokáže vytvoriť bezdrôtové spojenie so smerovačom.
Mimo rozsahu:
Presuňte smerovač bližšie k bezdrôtovému klientovi.
Vyskúšajte zmeniť nastavenia kanála.
Overenie:
Na pripojenie smerovača použite pripojenie káblom.
Skontrolujte nastavenia zabezpečenia bezdrôtovej komunikácie.
Stlačte tlačidlo Reset (Resetovať) na zadnom paneli počas doby dlhšej
ako päť sekúnd.
Nie je možné nájsť smerovač:
Stlačte tlačidlo Reset (Resetovať) na zadnom paneli počas doby dlhšej
ako päť sekúnd.
Skontrolujte nastavenie adaptéra bezdrôtového pripojenia, ako je nas-
tavenie SSID a kódovania.
Nie je možné získať prístup do internetu pomocou adaptéra bezdrôtovej
LAN.
• Presuňte smerovač bližšie k bezdrôtovému klientovi.
• Skontrolujte, či je adaptér bezdrôtového pripojenia pripojený k správnemu
smerovaču bezdrôtovej komunikácie.
176

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for ASUS RT-AC68U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: