Download  Print this page

ASUS RT-AC68U Quick Start Manual Page 39

Dual band 3x3 wireless-ac 1900 gigabit router.
Hide thumbs

Advertisement

Instalace směrovače
DŮLEŽITÉ: Před instalováním směrovače zajistěte, aby bylo k dispozici
připojení k Internetu.
1. Umístění směrovače.
Aby byl zajištěn optimální přenos bezdrátového signálu mezi bezdrátovým
směrovačem a síťovými zařízeními, zajistěte, aby byly splněny následující pod-
mínky:
• Umístěte bezdrátový směrovač do centralizované oblasti pro maximální
bezdrátové pokrytí pro síťová zařízení.
• Udržujte zařízení mimo kovové překážky a mimo přímé sluneční záření.
• Udržujte zařízení v bezpečné vzdálenosti od zařízení Wi-Fi 802.11g nebo
20 MHz, počítačových periférií 2,4 GHz, zařízení Bluetooth, bezdrátových
telefonů, transformátorů, výkonných motorů, fluorescenčního osvětlení,
mikrovlnných trub, chladniček a dalšího průmyslového vybavení, aby se
zabránilo ztrátě signálu.
V zájmu optimálního bezdrátového signálu nasměrujte tři odnímatelné antény
podle následujícího obrázku.
Vždy zaktualizujte na nejnovější firmware. Nejnovější aktualizace firmwaru
jsou k dispozici na webu společnosti ASUS na adrese http://www.asus.com.
90 °
45 °
45 °
8U
39

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for ASUS RT-AC68U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: