Download  Print this page

ASUS RT-AC68U Quick Start Manual Page 51

Dual band 3x3 wireless-ac 1900 gigabit router.
Hide thumbs

Advertisement

• Zkontrolujte nastavení šifrování.
Zkontrolujte nastavení šifrování.
Zkontrolujte nastavení šifrování.
• Zkontrolujte, zda je připojení ADSL nebo kabelové připojení správné.
Zkontrolujte, zda je připojení ADSL nebo kabelové připojení správné.
Zkontrolujte, zda je připojení ADSL nebo kabelové připojení správné.
• Zkuste použít jiný ethernetový kabel.
Zkuste použít jiný ethernetový kabel.
Zkuste použít jiný ethernetový kabel.
Když indikátor „Link" modemu ADSL SVÍTÍ (nebliká), znamená to, že lze
přistupovat k Internetu.
• Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely správně připojeny.
• Odpojte napájecí kabel od modemu ADSL nebo kabelového modemu,
několik minut počkejte a potom kabel znovu připojte.
• Pokud indikátor ADSL nadále bliká nebo NESVÍTÍ, obraťte se na vašeho
poskytovatele služeb ADSL.
Zapomenutý název sítě nebo zabezpečovací klíče.
• Zkuste znovu nakonfigurovat pevné připojení a nastavení šifrování.
• Stisknutím a podržením tlačítka Reset déle než pět sekund resetujte nebo
obnovte výchozí tovární nastavení systému.
• Výchozí tovární nastavení:
Uživatelské jméno / Heslo:
admin / admin
Kde lze najít další informace o tomto bezdrátovém směrovači?
• Uživatelská příručka na podpůrném disku CD
• Server online s odpověďmi na časté dotazy:
• Server technické podpory:
• Horká linka pro zákazníky: Viz Horká linka odborné pomoci v Doplňkové
příručce
Adresa IP:
192.168.1.1
http://support.asus.com/faq
http://support.asus.com
SSID: ASUS
51

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for ASUS RT-AC68U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: