Download  Print this page

ASUS RT-AC68U Quick Start Manual Page 218

Dual band 3x3 wireless-ac 1900 gigabit router.
Hide thumbs

Advertisement

8. Prikazat će se postavke interneta i bežične veze. Kliknite Next (Dalje) za
nastavak.
9. Pročitajte vodič za bežičnu mrežnu vezu. Po dovršetku kliknite Finish
(Završi).
NAPOMENA: Možete dodijeliti naziv mreže dužine do 32 znaka.
Povezivanje s bežičnom mrežom
Dva su načina da se bežični klijenti (prijenosno računalo, tablet računalo, pa-
metni telefon i sl.) povežu s bežičnom mrežom uređaja RT-AC68U.
Ručno povezivanje s bežičnom mrežom
Ručno povezivanje s bežičnom mrežom:
1. Aktivirajte Wi-Fi funkciju na bežičnom klijentu nakon čega će uslijediti
pretraživanje dostupnih bežičnih mreža.
2. Odaberite SSID ili naziv mreže koji ste dodijelili mreži uređaja RT-AC68U.
3. Unesite lozinku i kliknite Connect (Poveži se).
Povezivanje s bežičnom mrežom putem WPS-a
RT-AC68U ima gumb WPS (Wi-Fi Protected Setup) koji vam omogućava
povezivanje bežičnog klijenta s mrežom uređaja RT-AC68U bez unosa lozinke.
Povezivanje s bežičnom mrežom putem WPS-a:
1. Pritisnite gumb WPS na stražnjoj strani uređaja RT-AC68U. Pogledajte odjel-
jak Brzi pregled uređaja RT-AC68U u kojemu ćete pronaći lokaciju WPS
gumba).
2. Pritisnite WPS gumb na bežičnom klijentu unutar dvije minute ili postupajte
prema uputama za funkciju WPS koje su isporučene s bežičnim klijentom.
Prilikom povezivanja putem funkcije WPS, LED indikator napajanja na
usmjerivaču će brzo treptati.
3. Pričekajte da LED indikator napajanja prestane treptati označavajući tako
uspješno povezivanje usmjerivača i bežičnog klijenta.
218

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for ASUS RT-AC68U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: