Download  Print this page

ASUS RT-AC68U Quick Start Manual Page 26

Dual band 3x3 wireless-ac 1900 gigabit router.
Hide thumbs

Advertisement

а: Свържете своя безжичен рутер с входа за прав ток, след което го включете в
контакт.
б. С помощта на друг мрежов кабел свържете модема си с WAN порта на
безжичния рутер.
в. Свържете адаптера за променлив ток на модема с входа за прав ток, след което
Свържете адаптера за променлив ток на модема с входа за прав ток, след което
го включете в контакт.
г: С помощта на мрежов кабел, свържете компютъра си с LAN порта на
безжичния рутер. Уверете се, че WAN и LAN индикаторите мигат.
ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да настроите RT-AC68U с помощта на
мобилно устройство, като например смартфон или таблет. За
информация относно как да направите това, отидете на Настройка
на Вашия рутер с помощта на мобилно устройство.
4. Блокирайте някои настройки на компютъра.
А. Деактивирайте прокси сървъра, ако е активиран.
б. Конфигурирайте TCP/IP настройките за автоматично получаване на IP
адрес.
в. Деактивирайте комутируемата връзка, ако е активирана.
ЗАБЕЛЕЖКА: По-подробни сведения за блокирането на
настройките на компютъра ще намерите в Често задавани
въпроси (FAQs).
26

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for ASUS RT-AC68U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: