Download  Print this page

ASUS RT-AC68U Quick Start Manual Page 62

Dual band 3x3 wireless-ac 1900 gigabit router.
Hide thumbs

Advertisement

8. Kuvatakse teie Interneti- ja traadita ühenduse sätted. Jätkamiseks kl�psake
käsku Next (Edasi).
9. Lugege traadita v�rguühenduse �pikut. Kui olete l�petanud, siis kl�psake
ikooni Finish (Lõpeta).
: Te saate määrata v�rgule nime, mis sisaldab kuni 32 märki.
MÄRKUS
Looge ühendus traadita võrguga
Traadita klientide (notebook-arvuti, tahvelarvuti nutitelefon jne) ühendamiseks
ruuteri RT-AC68U traadita v�rku on kaks v�imalust
Looge ühendus traadita võrguga käsitsi
1. Traadita v�rguga käsitsi ühenduse loomiseks.
Lubage traadita kliendil WiFi-funktsioon, et skaneerida saadaolevaid traadita
v�rke.
2. Valige SSID v�i v�rgu nimi, mille te määrasite ruuteri RT-AC68U v�rgule.
3. Sisestage parool ja kl�psake käsku Connect (Loo ühendus).
Looge traadita võrguga ühendus WPS-i kaudu
Ruuteril RT-AC68U asuv WPS-nupp (Wi-Fi Protected Setup) v�imaldab teil ühen-
dada oma traadita kliendi ruuteri RT-AC68U v�rku ilma parooli sisestamata.
Traadita v�rguga ühenduse loomiseks WPS-i kaudu:
1. Vajutage WPS-nuppu ruuteri RT-AC68U tagaküljel. WPS-nupu asukoha kohta
leiate teavet jaotisest Kiire pilguheit ruuterile RT-AC68U.
2. Vajutage kahe minuti jooksul oma traadita kliendi WPS-nuppu v�i järgige
WPS-i juhendit, mis kaasnes traadita kliendiga. WPS-i kaudu ühenduse loom-
isel vilgub ruuteril asuv toite LED indikaator.
3. Oodake, kuni ruuteri toite LED indikaator jääb püsivalt helendama, mis viitab
sellele, et ühenduse loomine ruuteri ja traadita kliendi vahel �nnestus.
62

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for ASUS RT-AC68U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: