Download  Print this page

ASUS RT-AC68U Quick Start Manual Page 172

Dual band 3x3 wireless-ac 1900 gigabit router.
Hide thumbs

Advertisement

6. Funkcia QIS automaticky zisťuje, či je typ pripojenia vášho ISP s dynamickou
IP, s protokolom, PPPoE, PPTP, L2TP alebo so statickou IP. Zadajte potrebné
informácie poskytnuté poskytovateľom internetového pripojenia (ISP). Ak
je typ vášho pripojenia s dynamickou IP (DHCP), sprievodca QIS vás auto-
maticky presmeruje na ďalší krok.
POZNÁMKA: Ak je typ vášho pripojenia so statickou IP, zvoľte Static
IP (Statická IP) a kliknite na Next (Ďalej). Zadajte IP adresu, masku
podsiete, predvolenú bránu a informácie DNS servera, ktoré vám posky-
tol váš ISP. Pokračujte kliknutím na Next (Ďalej).
7. Priraďte názov siete (SSID) a kód zabezpečenia pre svoje 2,4 GHz a 5 GHz
bezdrôtové pripojenie. Po dokončení kliknite na Apply (Použiť).
ASUS RT-AC68U
172
RT-AC68U
ASUS RT-AC68U

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for ASUS RT-AC68U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: