Download  Print this page

ASUS RT-AC68U Quick Start Manual Page 50

Dual band 3x3 wireless-ac 1900 gigabit router.
Hide thumbs

Advertisement

Často kladené dotazy (FAQ)
Ani po provedení postupu nelze zobrazit webovou stránku směrovače (GUI)
a provést konfiguraci nastavení.
Zkontrolujte, zda jsou deaktivována nastavení proxy ve vašem počítači a zda je
adresa IP vašeho počítače získávána automaticky ze serveru DHCP. Podrobné
pokyny pro deaktivaci nastavení proxy najdete na webu technické pomoci
společnosti ASUS na adrese http://support.asus.com. Podrobnosti o používání
serveru DHCP k automatickému získávání adres IP viz nápověda operačního
systému Windows® nebo Mac.
Klient nemůže navázat bezdrátové připojení ke směrovači.
Mimo dosah:
Umístěte směrovač blíže k bezdrátovému klientovi.
Zkuste změnit nastavení kanálu.
Autentifikace:
Připojte se ke směrovači pomocí kabelu.
Zkontrolujte nastavení bezdrátového zabezpečení.
Stiskněte a podržte tlačítko Reset (Resetovat) na zadním panelu déle než
pět sekund.
Směrovač nelze nalézt:
Stiskněte a podržte tlačítko Reset (Resetovat) na zadním panelu déle než
pět sekund.
Zkontrolujte nastavení v bezdrátovém adaptéru, například SSID a nas-
tavení šifrování.
Nelze přistupovat k Internetu prostřednictvím bezdrátového síťového
adaptéru LAN
• Přemístěte směrovač blíže k bezdrátovému klientovi.
Přemístěte směrovač blíže k bezdrátovému klientovi.
Přemístěte směrovač blíže k bezdrátovému klientovi.
• Zkontrolujte, zda je bezdrátový adaptér připojen k správnému
Zkontrolujte, zda je bezdrátový adaptér připojen k správnému
Zkontrolujte, zda je bezdrátový adaptér připojen k správnému
bezdrátovému směrovači.
• Zkontrolujte, zda používaný bezdrátový kanál vyhovuje kanálům dostupným
Zkontrolujte, zda používaný bezdrátový kanál vyhovuje kanálům dostupným
Zkontrolujte, zda používaný bezdrátový kanál vyhovuje kanálům dostupným
ve vaší zemi/oblasti.
50

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for ASUS RT-AC68U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: