Download  Print this page

ASUS RT-AC68U Quick Start Manual Page 171

Dual band 3x3 wireless-ac 1900 gigabit router.
Hide thumbs

Advertisement

Nastavenie smerovača pomocou mobilného zariadenia
(voliteľné)
Na nastavenie svojho zariadenia RT-AC68U pomocou sprievodcu QIS môžete
použiť aj svoje mobilné zariadenie, ako je smartfón alebo počítač Tablet PC. Ak
na spustenie budete používať smartfón alebo počítač Tablet PC, sprievodca QIS
sa automaticky prepne na verziu pre mobilné zariadenia.
Nastavenie smerovača pomocou mobilného zariadenia:
1. Zapnite zariadenie RT-AC68U.
2. Vo svojom mobilnom zariadení zapnite funkciu Wi-Fi.
3. Vyhľadajte identifikátor SSID ASUS, ktorý je pred-
voleným identifikátorom SSID pre bezdrôtovú sieť
vášho zariadenia RT-AC68U. Kliknite na tento identi-
fikátor SSID na pripojenie a počkajte na zobrazenie
stavu pripojenia k Wi-Fi.
4. Spusťte webový prehľadávač vo svojom mobilnom
zariadení.
POZNÁMKA: Ak sa sprievodca QIS nespustí
automaticky, v paneli s adresou zadajte
http://192.168.1.1 alebo http://router.asus.com a
znova obnovte činnosť prehľadávača. Svoje mo-
bilné zariadenie môžete použiť aj na nasnímanie
QR kódu s cieľom prejsť na webové rozhranie
zariadenia RT-AC68U.
5. Svojmu smerovaču priraďte prihlasovací názov a
heslo a kliknite na Next (Ďalej). Tento prihlasovací
názov a heslo budete potrebovať na prihlásenie sa
v rámci webového rozhrania zariadenia RT-AC68U s
cieľom zobraziť alebo zmeniť nastavenia smerovača.
Prihlasovací názov a heslo si poznačte na použitie v
Prihlasovací názov:
Prihlasovacie heslo:
RT-AC68U
RT-AC68U
171

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for ASUS RT-AC68U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: