Download  Print this page

ASUS RT-AC68U Quick Start Manual Page 137

Dual band 3x3 wireless-ac 1900 gigabit router.
Hide thumbs

Advertisement

8. Se afişează setările dvs. Internet şi fără fir. Faceţi clic pe Next (Următorul)
pentru a continua.
9. Citiţi asistentul de instruire pentru conexiunea la reţea fără fir. Când aţi termi-
nat, faceţi clic pe Finish (Terminare).
NOTĂ: Puteţi atribui un nume de reţea de până la 32 de caractere.
Conectarea la reţeaua wireless
Există două modalităţi prin care clienţii dvs. wireless (notebook-uri, dispozitive
Tablet PC, smartphone-uri etc.) se pot conecta la reţeaua wireless a dispozitivu-
lui RT-AC68U.
Conectarea manuală la reţeaua wireless
Pentru conectarea manuală la reţeaua wireless:
1. Activaţi funcţia Wi-Fi a clientului wireless pentru a scana reţelele wireless
disponibile.
2. Selectaţi SSID-ul sau numele de reţea pe care l-aţi atribuit reţelei dispozitivu-
lui RT-AC68U.
3. Introduceţi parola şi faceţi clic pe Connect (Conectare).
Conectarea la reţeaua wireless prin WPS
Dispozitivul RT-AC68U are un buton WPS (Wi-Fi Protected Setup – Configurare
Wi-Fi protejată) pentru ca dvs. să puteţi conecta clientul wireless la reţeaua
dispozitivului RT-AC68U fără a introduce parola.
Pentru conectarea la reţeaua wireless prin WPS:
1. Apăsaţi butonul WPS din spatele dispozitivului RT-AC68U. Consultaţi
secţiunea O privire rapidă asupra dispozitivului RT-AC68U pentru a afla
locaţia butonului WPS.
2. Apăsaţi butonul WPS al clientului dvs. wireless în decurs de două minute
sau urmaţi instrucţiunile WPS care au însoţit clientul wireless. Când realizaţi
conexiunea prin WPS, LED-ul de alimentare al ruterului va clipi rapid.
3. Aşteptaţi până când LED-ul de alimentare al ruterului rămâne aprins, ceea ce
indică realizarea cu succes a conexiunii dintre ruter şi clientul wireless.
137

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for ASUS RT-AC68U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: