Download  Print this page

ASUS RT-AC68U Quick Start Manual Page 169

Dual band 3x3 wireless-ac 1900 gigabit router.
Hide thumbs

Advertisement

Setup of router (RT-AC68U) administrator password
4. Funkcia rýchleho internetového nastavenia (QIS), ktorou je smerovač bezdrô-
tovej komunikácie vybavený automaticky zistí, či je typ
pripojenia vášho ISP Dynamic IP (Dynamická IP), PPPoE, PPTP, L2TP alebo
Static IP (Statická IP). Od svojho poskytovateľa internetových služieb (ISP)
si vyžiadajte potrebné informácie o type svojho internetového pripojenia. Ak
je typ vášho pripojenia s dynamickou IP (DHCP), sprievodca QIS vás auto-
maticky presmeruje na ďalší krok.
POZNÁMKA: Ak je typ vášho pripojenia so statickou IP, zvoľte Static
IP (Statická IP) a kliknite na Next (Ďalej). Zadajte IP adresu, masku
podsiete, predvolenú bránu a informácie DNS servera, ktoré vám posky-
tol váš ISP. Pokračujte kliknutím na Next (Ďalej).
Prihlasovací názov:
Prihlasovacie heslo:
169

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for ASUS RT-AC68U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: