Download  Print this page

ASUS RT-AC68U Quick Start Manual Page 110

Dual band 3x3 wireless-ac 1900 gigabit router.
Hide thumbs

Advertisement

Dažniausiai užduodami klausimai (DUK)
Atlikęs nurodytus veiksmus, vis dar negaliu pasiekti belaidžio maršruto
parinktuvo internetinės grafinės naudotojo sąsajos (internetinės grafinės
sąsajos) ir konfigūruoti belaidžio maršruto parinktuvo nuostatų.
Patikrinkite, ar pasyvintos stalinio kompiuterio tarpinio serverio nuostatos,
o kompiuterio IP adresas automatiškai gaunamas iš DHCP serverio. Daugiau
informacijos kaip pasyvinti tarpinio serverio nuostatas rasite ASUS palaikymo
svetainėje adresu http://support.asus.com. Daugiau informacijos, kaip naudotis
DHCP serveriu IP adresui automatiškai gauti, rasite įsijungę „Windows®" arba „
Mac" operacinės sistemos žinyno funkciją.
Kitas įtaisas negali užmegzti belaidžio ryšio su maršruto parinktuvu.
Per toli:
Maršruto parinktuvą pastatykite arčiau įtaiso, kuriam reikalingas belaidis
ryšys.
Pabandykite pakeisti kanalo nuostatas.
Tapatumo nustatymas:
Prie maršruto parinktuvo junkite laidu.
Patikrinkite belaidžio ryšio saugos nuostatas.
Ilgiau kaip penkias sekundes spauskite ant užpakalinio pulto esantį „Re-
set" (atstatymo) mygtuką.
Nepavyksta rasti maršruto parinktuvo:
Ilgiau kaip penkias sekundes spauskite ant užpakalinio pulto esantį „Re-
set" (atstatymo) mygtuką.
Patikrinkite belaidžio adapterio nuostatas, pavyzdžiui, SSID ir šifravimo
nuostatas.
Internetas nepasiekiamas naudojantis belaidžiu LAN adapteriu.
• Maršruto parinktuvą pastatykite arčiau įtaiso, kuriam reikalingas
belaidis ryšys.
• Patikrinkite, ar belaidžio ryšio adapteris prijungtas prie reikiamo belaidžio
maršruto parinktuvo.
• Patikrinkite, ar naudojamas belaidis kanalas atitinka jūsų šalyje / vietovėje
prieinamus kanalus.
• Patikrinkite šifravimo nuostatas.
110

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for ASUS RT-AC68U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: