Download  Print this page

ASUS RT-AC68U Quick Start Manual Page 52

Dual band 3x3 wireless-ac 1900 gigabit router.
Hide thumbs

Advertisement

Pakendi sisu
RT-AC68U
V�rgukaabel (RJ-45)
V�rgukaabel (RJ-45)
(RJ-45)
Tugijuhendi CD (kasutusjuhend)
MÄRKUS: Kui m�ni artiklitest on kahjustatud v�i puudub, siis v�tke ühendust
üüjaga
edasim
Kiire ülevaade ruuterile RT-AC68U
2 3
1
1) LAN 1~4 LED indi-
kaatorid
2) WAN-i LED
indikaator(Internet) 7) WPS nupp
3) USB 3.0/2.0 LED
indikaator
4) 2.4GHz LED
indikaator
5) 5GHz LED
indikaator
52
.
8U
4
5
6
7
6) Toite LED
indikaator
8) Nupp LED Sees/
Väljas
9) toitelüliti
10) toitepesa (DC-IN)
Vahelduvvooluadapter
Vahelduvvooluadapter
Lühijuhend
Lühijuhend
11
8
9 10
12
13
11) USB 2.0/3.0 pordid
12) WAN pordid
13) Nupp WiFi Sees/
Väljas
14) LAN pordid
15) reset nupp
15
14

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for ASUS RT-AC68U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: