Download  Print this page

ASUS RT-AC68U Quick Start Manual Page 228

Dual band 3x3 wireless-ac 1900 gigabit router.
Hide thumbs

Advertisement

Podešavanje vašeg rutera pomoću Vodiča za brzo
podešavanje interneta
Da biste podesili svoj ruter pomoću QIS-a (brzog podešavanja interneta):
1. Pritisnite taster za napajanje na poleđini vašeg rutera. Obratite pažnju da su
Napajanje, LAN i WAN lampica uključeni.
2. Pokrenite svoj internet pretraživač, na primer Internet Explorer, Firefox,
Google Chrome ili Safari.
NAPOMENA: Ako se QIS ne pokrene automatski, unesite
http://192.168.1.1 ili http://router.asus.com u liniji za adresu i ponovo
osvežite pretraživač.
3. Dajte vašem ruteru korisničko ime i lozinku i kliknite na Next (Dalje). Ovo
korisničko ime i lozinka će vam biti potrebni da bi mogli da se prijavite na
RT-AC68U kako biste pregledali ili promenili podešavanja rutera. Možete da
zapamtite korisničko ime i lozinku vašeg rutera za buduće korišćenje.
228

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for ASUS RT-AC68U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: