Download  Print this page

Advertisement

®
RT-AC68U
3x3 Wireless-AC 1900
Dual Band Gigabit Router

Quick Start Guide

WEU8104 / First Edition / May 2013
WEU8104_RT-AC68U_QSG.indb 1
21/05/13 9:46:58

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Asus RT-AC68U

   Summary of Contents for Asus RT-AC68U

 • Page 1: Quick Start Guide

  ® RT-AC68U 3x3 Wireless-AC 1900 Dual Band Gigabit Router Quick Start Guide WEU8104 / First Edition / May 2013 WEU8104_RT-AC68U_QSG.indb 1 21/05/13 9:46:58...
 • Page 2 WEU8104_RT-AC68U_QSG.indb 2 21/05/13 9:46:59...
 • Page 3 WEU8104_RT-AC68U_QSG.indb 3 21/05/13 9:46:59...
 • Page 4 WEU8104_RT-AC68U_QSG.indb 4 21/05/13 9:46:59...
 • Page 5 Table of contents English .....................7 Dansk ....................22 Nederlands ..................37 Français ...................52 Suomi ....................67 Deutsch ...................82 Ελληνικά ..................97 Italiano ....................112 Norsk ....................127 Português ..................142 Español ....................157 Svenska ...................172 NOTE For more details, refer to the user manual included in the support •...
 • Page 6 • For yderligere oplysninger herom, �edes du venligst se i �rugervejledningen på den medfulgte cd. • För ytterligare detaljer, se �ruksanvisningen på support-CD: • Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη που περιλαμβάνεται στο CD υποστήριξης. • Per approfondimenti. consultare il manuale utente nel CD di supporto.
 • Page 7 Net�ork ca�le (RJ-45) Quick Start Guide Support CD (User Manual) NOTE: If any of the items is damaged or missing, contact your retailer. A quick look at your RT-AC68U 9 10 1) LAN 1~4 LED 6) Po�er LED 11) USB 3.0/2.0 ports 2) WAN (Internet) LED 7) WPS �utton...
 • Page 8 Incorrect removal of the USB disk may cause data corruption. • For the list of file system and hard disk partitions that the �ireless router supports, visit http://event.asus.com/networks/disksupport • For the list of printers that the �ireless router supports, visit http://event.asus.com/networks/printersupport WEU8104_RT-AC68U_QSG.indb 8...
 • Page 9: Installing Your Router

  To ensure the �est �ireless signal, orient the three detacha�le antennas as sho�n in the dra�ing �elo�. • Al�ays update to the latest firm�are. Visit the ASUS �e�site at http://www.asus.com to get the latest firm�are updates. 90 ° 45 °...
 • Page 10 WARNING! Before disconnecting the �ires/ca�les, ensure that your ca�le/ADSL modem has �een turned off for at least t�o minutes. If your modem has a �ackup �attery, remove it as �ell. 3. Set up your wireless environment. RT-AC68U Wall Power Outlet Power Computer WEU8104_RT-AC68U_QSG.indb 10...
 • Page 11 Using the �undled net�ork ca�le, connect your computer to your �ireless router’s LAN port. Ensure that the WAN and LAN LEDs are �linking. NOTE: You can also set up RT-AC68U using a mo�ile device such as smartphone or ta�let PC. To do this, go to Setup your router using a mobile device for details.
 • Page 12 3. Assign your router login name and pass�ord and click Next. You �ill need this login name and pass�ord to log into RT-AC68U to vie� or change the router settings. You can take note of your router login name and pass�ord for future use.
 • Page 13 Setup of router (RT-AC68U) administrator password Login name: Login pass�ord: 4. The �ireless router’s Quick Internet Setup (QIS) feature automatically detects if your ISP connection type is Dynamic IP, PPPoE, PPTP, L2TP, and Static IP. Please o�tain the necessary information a�out your Internet connection type from your Internet Service Provider (ISP).
 • Page 14 5. Assign the net�ork name (SSID) and security key for your 2.4G�� and 5G�� �ireless connection. Click Apply �hen done. 6. Your Internet and �ireless settings are displayed. Click Next to continue. 7. Read the �ireless net�ork connection tutorial. When done, click Finish. NOTES: •...
 • Page 15 You can also use your mo�ile device such as a smartphone or a ta�let PC to set up RT-AC68U through QIS �i�ard. The QIS �i�ard �ill automatically s�itch to the mo�ile version if you use a smartphone or a ta�let PC to launch it.
 • Page 16 Next. Enter the IP address, su�net mask, default gate�ay and DNS server information provided �y your ISP. Click Next to proceed. RT-AC68U ASUS RT-AC68U 7. Assign the net�ork name (SSID) and security key for your 2.4G�� and 5G�� �ireless connection. Click Apply �hen done.
 • Page 17 �ireless client to RT-AC68U’s net�ork �ithout entering pass�ord. To connect to the �ireless net�ork through WPS: 1. Press the WPS �utton at the �ack of RT-AC68U. Refer to the section A quick look at your RT-AC68U for the location of the WPS �utton).
 • Page 18 • For more details on using your router�s We� GUI, refer to the user manual. • Al�ay check and upgrade firm�are to the latest version for �etter experience. • Visit ASUS Net�orking video channel for tutorial videos on featured functions. WEU8104_RT-AC68U_QSG.indb 18 21/05/13 9:47:17...
 • Page 19 ASUS AiCloud app provides you �ith access to your data �herever and �hen- ever you have an Internet connection. It also allo�s you to access your ASUS We�Storage account via the AiCloud mo�ile app on your iOS or Android device, or via a �e�...
 • Page 20 Ensure that your PC�s proxy settings are disa�led and your PC�S IP address is o�tained from the D�CP server automatically. for details on disa�ling the proxy settings, visit the ASUS Support site at http://support.asus.com. For details on using the D�CP server to o�tain IP addresses automatically, refer to your Windo�s®...
 • Page 21 • Factory default settings: User name / Password: IP address: SSID: admin / admin 192.168.1.1 ASUS Where can I find more information about the wireless router? • User Manual in the support CD http://support.asus.com/faq • Online FAQ site: • Technical Support site: http://support.asus.com...
 • Page 22 Netværkska�el (RJ-45) Kvikstartguide Support-cd (med �rugervejledning/værktøjer) BEMÆRK: Du �edes venligst kontakte din forhandler, hvis nogen af delene mangler eller er �eskadiget. Et hurtigt kik på din RT-AC68U 9 10 1) LAN 1~4 LED 6) Strøm LED 11) USB 3.0/2.0 porte...
 • Page 23 For at se en liste over hvilke filsystemer og hardiskpartitioner, som den trådløse router understøtter, �edes du venligst �esøge http:// event.asus.com/ networks/disksupport • For at se en liste over hvilke printere, som den trådløse router understøtter, �edes du venligst �esøge http://event.asus.com/networks/printersupport...
 • Page 24 For at sikre det �edst mulige trådløse signal, skal du rette de tre aftagelige antenner, som vist på tegningen nedenfor. • Sørg altid for, at opdatere til den nyeste firm�are. Besøg ASUS� hjemmeside på http://www.asus.com for, at hente de seneste firm�areopdateringer. 90 °...
 • Page 25 ADVARSEL! Før du trækker ledningerne/ka�lerne ud, �edes du sørge for at dit ka�el/ADSL modem har været slukket i mindst to minutter. �vis dit modem har et �ackup-�atteri, �edes du også fjerne dette. 3. Opsætning af dit trådløst miljø. RT-AC68U Wall Power Outlet Power Computer WEU8104_RT-AC68U_QSG.indb 25...
 • Page 26 �vis du �ruger en netværkska�el, skal du for�inde din computer til LAN porten på din trådløse router. . BEMÆRK: Du kan også installere din RT-AC68U med en mo�ilenhed, såsom en smarttelefon eller en ta�let-pc. Du kan se hvordan du gør dette i afsnittet Installering af din router med en mobilenhed.
 • Page 27 �ro�ser igen. 3. Indtast herefter dit router-login og adgangskode, og klik på Næste. Du skal �ruge dette login-navn og adgangskode for at logge på din RT-AC68U, hvor du kan se og ændre router-indstillingerne. Vi an�efaler at du skriver dit router-login og adgangskode ned til senere �rug.
 • Page 28 Setup of router (RT-AC68U) administrator password Login-navn: Login-adgangskode: 4. Den hurtige internetopsæting (QIS) finder automatisk din ISP-for�indels- estype, som enten kan være Dynamic IP (Dynamisk IP), PPPoE, PPTP, L2TP eller Static IP (Statisk IP). Du kan få de nødvendige oplysninger om din internetfor�indelse fra din internetud�yder (ISP).
 • Page 29 5. Tildel netværksnavnet (SSID), og sikkerhedsnøglen til din 2,4G�� og 5G�� trådløse for�indelse. Klik på Apply (anvend) når du er færdig. 6. �erefter vises dine internet- og trådløse indstillinger. Klik på Next (Næste) for at fortsætte. 7. Læs guiden vedrørende den trådløse netværksfor�indelse. Klik på Finish (udfør), når du er færdig.
 • Page 30 Installering af din router med en mobilenhed (valgfri) Du kan også �ruge din mo�ilenhed, såsom en smarttelefon eller en ta�let-pc, til at installere din RT-AC68U via installationsguiden. Installationsguiden skifter automatisk til mo�ilversionen, hvis du starter den med en smarttelefon eller en ta�let-pc.
 • Page 31 DNS-serveroplysningerne du har fået af din internetud�yder. Klik på Next (Næste) for at fortsætte. RT-AC68U ASUS RT-AC68U 7. Tildel netværksnavnet (SSID), og sikkerhedsnøglen til din 2,4G�� og 5G�� trådløse for�indelse. Klik på Apply (anvend) når du er færdig.
 • Page 32 Sådan opretter du for�indelse til det trådløse netværk via WPS: 1. Tryk på WPS-knappen �ag på din RT-AC68U. For at se hvor WPS-knappen sid- der, �edes du venligst se afsnittet Et hurtigt kik på din RT-AC68U.
 • Page 33 �ruger din routers �e�grænseflade, �edes du venligst se �rugsvejledningen. • Sørg altid for at kontrollere firm�aret, og sørg for at du har den seneste version. • Du kan se undervisningsvideoer om de forskellige funktioner på ASUS’ netværksvideokanal. WEU8104_RT-AC68U_QSG.indb 33 21/05/13 9:47:34...
 • Page 34 4. For�ind din iOS- eller Android-enhed til routeren via Wi-Fi. AiCloud-app’en guider dig automatisk gennem installationen. 5. Du kan nu se, streame og dele alle filerne på din USB-enhed. Søg efter ASUS AiCloud for yderligere oplysninger. Se undervisningsvideoerne for at få en trin-for-trin vejledning.
 • Page 35 Sørg for at proxyindstillingerne på pc’en er deaktiveret, og at dens IP- adresse automatisk hentes fra D�CP-serveren. For yderligere oplysninger om deaktivering af proxyindstillingerne, �edes du venligst �esøge ASUS’ supportside på at http://support.asus.com. For nærmere oplysninger om hvordan du automatisk får en IP-adresse ved �rug af D�CP-serveren, �edes du venligst se hjælpefunktionen i dit Windo�s®...
 • Page 36 • �old nulstillingsknappen nede i mere end fem sekunder for, at nulstille eller gendanne systemet til fa�riksindstillingerne. • Fa�riksindstillingerne: : Brugernavn/Adgangsko- IP-adresse: SSID: ASUS de: admin / admin 192.168.1.1 Hvor kan jeg finde yderligere oplysninger om min trådløs router? • I �rugervejledningen på support-cd�en.
 • Page 37 Net�erkka�el (RJ-45) Beknopte handleiding Ondersteunings-cd (handleiding) OPMERKING: als een van de items �eschadigd is of ont�reekt, moet u contact opnemen met u� leverancier. Een snelle blik op uw RT-AC68U 9 10 11) USB 3.0 /2.0- 1) LAN-LED 1~4 6) Voedings-LED...
 • Page 38 • Wanneer u de USB-schijf op de verkeerde manier ver�ijdert, kan dit u� gegevens �eschadigen. • De lijst van �estandssystemen en harde schijfpartities die de draadlo�e router ondersteunt, vindt u op http://event.asus.com/ networks/disksupport • De lijst van printers die de draadlo�e router ondersteunen, vindt u op http://event.asus.com/networks/printersupport WEU8104_RT-AC68U_QSG.indb 38...
 • Page 39 Voor het �este draadlo�e signaal, moet u de drie afneem�are antennes richten �oals �eergegeven in de onderstaande af�eelding. • Voer altijd een update uit naar de nieu�ste firm�are. Be�oek de ASUS-�e�site op http://www.asus.com voor de nieu�st firm�are-updates. 90 ° 45 °...
 • Page 40 WAARSCHUWING! Zorg ervoor dat u� ka�el/ADSL-modus minstens t�ee minuten is uitgeschakeld voordat u de draden/ ka�els loskoppelt. Als u� modem een reserve�atterij heeft, moet u de�e ook ver�ijderen. Uw draadloze omgeving instellen. RT-AC68U Wall Power Outlet Power Computer WEU8104_RT-AC68U_QSG.indb 40...
 • Page 41 Sluit u� computer met de net�erkka�el aan op de LAN-poort van u� draad- lo�e router. OPMERKING: U kunt de RT-AC68U ook instellen met een mo�iel ap- paraat, �oals een smartphone of ta�let PC. Ga naar Uw router instellen met een mobiel apparaat voor meer details hierover.
 • Page 42 3. Wijs de aanmeldingsnaam en het �acht�oord voor u� router toe in en klik op Next (Volgende). U he�t de�e aanmeldingsnaam en dit �acht�oord no- dig om aan te melden �ij RT-AC68U om de routerinstellingen �eer te geven of te �ij�igen. U kunt de aanmeldingsnaam en het �acht�oord noteren voor toekomstig ge�ruik.
 • Page 43 Setup of router (RT-AC68U) administrator password Aanmeldingsnaam: Aanmeldings�a- cht�oord: 4. De QIS-functie (Quick Internet Setup) detecteert automatisch of u� ISP- ver�indingstype Dynamic IP (Dynamisch IP), PPPoE, PPTP, L2TP en Static IP (Statisch IP) is. Vraag u� Internet-provider (ISP) naar de �enodigde infor- matie over u�...
 • Page 44 5. Wijs de net�erknaam (SSID) en de �eveiligingscode toe voor u� 2.4G�� en 5G�� draadlo�e ver�inding. Klik op Apply (Toepassen) �anneer u klaar �ent. 6. U� internet- en draadlo�e instellingen �orden �eergegeven. Klik op Next (Volgende) om door te gaan. 7.
 • Page 45 U kunt u� mo�iel apparaat, �oals een smartphone of een ta�let PC, ge�ruiken om RT-AC68U in te stellen via de QIS-�i�ard. De QIS-�i�ard schakelt automa- tisch naar de mo�iele versie als u een smartphone of een ta�let PC ge�ruikt om de�e te starten.
 • Page 46 DNS-serverinformatie in die door u� ISP is opgegeven. Klik op Next (Volgende) om door te gaan. RT-AC68U ASUS RT-AC68U 7. Wijs de net�erknaam (SSID) en de �eveiligingscode toe voor u� 2.4G�� en 5G�� draadlo�e ver�inding. Klik op Apply (Toepassen) �anneer u klaar �ent.
 • Page 47 RT-AC68U �onder het �acht�oord in te voeren. Ver�inden met het draadloos net�erk via WPS: 1. Druk op de WPS-knop op de achterkant van de RT-AC68U. Raadpleeg het hoofdstuk Een snelle blik op uw RT-AC68U voor de locatie van de WPS- knop).
 • Page 48 We�-GUI van u� router. • Wij raden u aan u� firm�are altijd controleren en upgraden naar de nieu�ste versie voor een �etere ervaring. • Be�oek het videokanaal van het ASUS- net�erk voor �elfstudies op aange�oden functies. WEU8104_RT-AC68U_QSG.indb 48 21/05/13 9:47:52...
 • Page 49 AiCloud De app ASUS AiCloud �iedt u toegang tot u� gegevens �aar en �anneer u een internetver�inding he�t. De�e �iedt u ook toegang tot u� ASUS We�storage- account via de mo�iele app AiCloud op u� iOS of Android-apparaat of via een �e��ro�ser.
 • Page 50 IP-adres van u� pc automatisch �ordt verkregen van de D�CP-server. Voor meer informatie over het uitschakelen van de proxy-instellingen, kunt u een �e�oek �rengen aan de ASUS-ondersteuningssite op http://support.asus. com. Meer informatie over het ge�ruik van de D�CP-server om IP-adressen automatisch te verkrijgen, vindt u in de �elp-functie van u�...
 • Page 51 �etten naar de standaard fa�rieks�aarden. • Standaard fa�rieksinstellingen: Gebruikersnaam / IP-adres: SSID: ASUS wachtwoord: 192.168.1.1 admin / admin Waar kan ik meer informatie vinden over de draadloze router? • �andleiding op ondersteunings-cd http://support.asus.com/faq...
 • Page 52 Guide de d�marrage rapide CD de support (Manuel �� utilitaires) CD de support (Manuel �� utilitaires) (Manuel �� utilitaires) REMARQUE : Contacte� votre service après-vente ASUS si l’un des �l�ments est manquant ou endommag�. Aperçu rapide de votre RT-AC68U 9 10 1) r�seau local1~4 LED 6) LED d’alimentation...
 • Page 53 Pour consulter la liste des systèmes de fichiers et de partitions de disques support�s par le routeur sans fil, visite� le site http://event.asus.com/networks/disksupport • Pour consulter la liste des imprimantes support�ss par le routeur sans fil, visite� le site http://event.asus.com/networks/printersupport WEU8104_RT-AC68U_QSG.indb 53 21/05/13 9:47:58...
 • Page 54 • Mette� toujours le routeur à jour dans la version de firm�are la plus r�cente. Visite� le site We� d’ASUS sur http://www.asus.com pour consulte� la liste des mises à jour. 90 °...
 • Page 55 AVERTISSEMENT ! Avant de d��rancher les c��les du modem, assu- re�-vous que votre modem c��le/ADSL est �teint depuis au moins 2 minutes. Si votre modem possède une �atterie de secours, retire�-la. 3. Set up your wireless environment. RT-AC68U Wall Power Outlet Power Computer WEU8104_RT-AC68U_QSG.indb 55...
 • Page 56 �� l’aide d’un c��le r�seau, connecte� votre ordinateur au port r�seau local (LAN) du routeur sans fil. . REMARQUE: vous pouve� �galement configur� le RT-AC68U à partir d’un appareil mo�ile (smartphone ou ta�lette). Pour ce faire consulte� la section Configurer votre routeur à partir d’un appareil mo�ile pour plus de d�tails.
 • Page 57 Safari ou Firefox) REMARQUE: Si l’assistant de configuration Internet ne s’ex�cute pas automatiquement, entre�http://192.168.1.1 ou http://router.asus.com dans la �arre d’adresse de votre navigateur We�, puis actualise� la page. 3. Assigne� un nom de connexion et un mot de passe au routeur, puis clique�...
 • Page 58 Setup of router (RT-AC68U) administrator password Nom de connexion : Mot de passe: 4. Le routeur sans fil d�tecte automatiquement si la connexion Internet fournie par votre FAI utilise une IP dynamique ou statique ou le protocole PPPoE, PPTP ou L2TP. Entre� les informations n�cessaires en fonction de votre type de connexion.
 • Page 59 5. Assigne� un nom (SSID) au r�seau sans fil ainsi qu’une cl� de s�curit� pour Assigne� un nom (SSID) au r�seau sans fil ainsi qu’une cl� de s�curit� pour votre connexion sans fil 2.4G�� et 5G��. Clique� sur Clique� sur Apply (Appliquer) une fois termin�.
 • Page 60 Configurer votre routeur à partir d’un appareil mobile Vous pouve� utiliser un appareil mo�ile tel qu’un smartphone ou une ta�lette pour configurer la connexion Internet de votre RT-AC68U. L’assistant de configu- ration Internet �asculera automatiquemen en version mo�ile si vous utiliser un smartphone ou une ta�lette pour l’ex�cuter.
 • Page 61 DNS fournies par votre FAI. Clique� sur Next (Suivant) pour continuer. RT-AC68U ASUS RT-AC68U 7. Assigne� un nom (SSID) au r�seau sans fil ainsi qu’une cl� de s�curit� pour votre Assigne� un nom (SSID) au r�seau sans fil ainsi qu’une cl� de s�curit� pour votre connexion sans fil 2.4G��...
 • Page 62 à entrer d mot de passe de connexion. Pour utiliser la fonctionnalit� WPS: 1. Appuye� sur le �outon WPS situ� à l’arrière du RT-AC68U. Consulte� la sec- tion Aperçu rapide de votre RT-AC68U pour localiser l’emplacement de ce �outon.
 • Page 63 • V�rifie� r�gulièrement que votre routeur dispose de la dernière version de microprogramme disponi�le. • Rende�-vous sur la page vid�o d’ASUS pour visionner de nom�reuses vid�os didacticielles. WEU8104_RT-AC68U_QSG.indb 63 21/05/13 9:48:15...
 • Page 64 AiCloud ASUS AiCloud est une plate-forme vous permettant d’acc�der à vos donn�es à tout moment et où que vous soye� tant qu’une connexion Internet est dis- poni�le. Vous pouve� aussi utiliser l’application AiCloud à partir de votre appar- eil iOS ou Android pour acc�der à votre compte ASUSWe�storage.
 • Page 65 Assure�-vous que votre proxy est d�sactiv� et que l’adresse IP de votre ordinateur est g�r�e par le serveur D�CP. Pour plus de d�tails sur la d�sactivation d’un proxy, rende�-vous sur le site http://support.asus.com. Pour plus d’informations sur l’utilisation du serveur D�CP, consulte� l’aide de votre ordinateur Windo�s®...
 • Page 66 Manuel d’utilisation contenu dans le CD de support http://support.asus.com/faq • FAQ en ligne : http://support.asus.com • Site de support technique: Site de support technique: : • �otline : �otline : consulte� la liste des centres d�appels ASUS en fin de guide. WEU8104_RT-AC68U_QSG.indb 66 21/05/13 9:48:16...
 • Page 67 RT-AC68U Verkkolaite Verkkokaapeli (RJ-45) Pikaopas Tuki-CD (käyttöopas) HUOMAA: Jos jokin nimike puuttuu tai on vahingoittunut, ota yhteys jälleen- myyjään. Katsaus RT-AC68U-sovellukseen 9 10 1) LAN 1 - 4 LED 6) Virran LED-valo 11) USB 3.0/2.0-portit 2) WAN (internet) 7) WPS-painike...
 • Page 68 USB 3.0 / USB 2.0 (Poista USB 3.0 / USB 2.0). • USB-laitteen poistaminen väärin voi vaurioittaa sillä olevia tietoja. • Luettelo langattoman reitittimen tukemista tiedostojärjestelmistä ja kovalevypartitioista löytyy osoitteesta http://event.asus.com/ networks/disksupport • Luettelo langattoman reitittimen tukemista tulostimista on osoitteessa http://event.asus.com/networks/printersupport WEU8104_RT-AC68U_QSG.indb 68...
 • Page 69 • Parhaan mahdollisen langattoman signaalin aikaansaamiseksi suuntaa kolme lisäantennia alla olevan piirroksen mukaisesti. • Päivität aina uusimman laiteohjelmiston. �ae viimeisimmät laitteistopäivitykset ASUS-verkkosivuilta osoitteesta http://www.asus.com. 90 ° 45 ° 45 ° WEU8104_RT-AC68U_QSG.indb 69 21/05/13 9:48:22...
 • Page 70 Irrota verkkokaapeli kaapeli-/ADSL-modeemista. c: Käynnistä tietokone uudelleen (suositus). VAROITUS! Ennen kaapeleiden/johtojen irrotusta varmista, että kaapeli-/ADSL-modeemi on ollut pois päältä ainakin kaksi minuuttia. Jos modeemissa on vara-akku, irrota myös se. Aseta langaton ympäristösi. RT-AC68U Wall Power Outlet Power Computer WEU8104_RT-AC68U_QSG.indb 70 21/05/13 9:48:25...
 • Page 71 Liitä modeemin verkkolaite DC-IN-porttiin ja liitä se virtalähteeseen. d. Liitä tietokone verkkokaapelilla langattoman reitittimen LAN-porttiin. Liitä tietokone verkkokaapelilla langattoman reitittimen LAN-porttiin. HUOMAA: Voit asettaa RT-AC68U:n myös käyttämällä mo�iililaitetta, kuten älypuhelinta tai ta�let-tietokonetta. Tehdäksesi sen, siirry lisäti- etoja saadaksesi Aseta reititin käyttämällä mobiililaitetta -osaan.
 • Page 72 HUOMAA: Jos QIS ei käynnisty automaattisesti, näppäile osoiteriville http://192.168.1.1 tai http://router.asus.com ja virkistä selain. 3. Määritä reitittimen kirjautumisnimi ja salasana ja napsauta Next (Seuraava). Tarvitset tätä kirjautumisnimeä ja salasanaa RT-AC68U-sovellukseen sisään- kirjautumiseen tarkastellaksesi tai muuttaaksesi reitittimen asetuksia. Kirjoita muistiin reitittimen kirjautumisnimi ja salasana myöhempää tarvetta varten.
 • Page 73 Setup of router (RT-AC68U) administrator password Kirjautumisnimi: Kirjautumissalasana: 4. Langattoman reitittimen Quick Internet Setup (QIS) -toiminto tunnistaa automaattisesti, onko Internet-palveluntuottajasi yhteystyyppi dynaaminen IP, PPPoE, PPTP, L2TP vai staattinen IP. �anki internetPalveluntarjoajal- tasi (ISP) tarvittavat tiedot internet-yhteystyypistäsi. Jos yhteystyyppisi on Dynaaminen IP (D�CP), ohjattu QIS-asennus ohjaa sinut automaattisesti seuraavaan vaiheeseen.
 • Page 74 5. Anna langattomalle 2,4G��- ja 5G��-yhteydelle verkkonimi (SSID) ja turva- avain. Napsauta Käytä, kun olet valmis. 6. Internet-asetukset ja langattoman yhteyden asetukset näytetään. Jatka nap- sauttamalla Seuraava. 7. Lue langattoman verkkoyhteyden opaste. Kun olet valmis, napsauta Lopeta. HUOMAA: • Annettava verkkonimi voi olla enintään 32 merkin pituinen.
 • Page 75 Reitittimen asettaminen mobiililaitteella (valinnainen) Voit käyttää RT-AC68U:n asettamiseen ohjatulla QIS-asetuksella myös mo�ii- lilaitetta, kuten älypuhelinta tai ta�let-tietokonetta. Ohjattu QIS-asetus vaihtaa automaattisesti oikeaan mo�iililaiteversioon, kun käytät älypuhelinta tai ta�let- tietokonetta. Reitittimen asettaminen mo�iililaitteella: 1. Käynnistä RT-AC68U. RT-AC68U 2. Ota käyttöön mo�iililaitteen Wi-Fi-toiminto.
 • Page 76 (Staattinen IP) ja napsauta Next (Seuraava). Näppäile internet-palve- luntarjoalta saamasi IP-osoite, aliverkon peite, oletusyhdyskäytävä ja DNS-palvelintiedot. Jatka napsauttamalla Next (Seuraava). RT-AC68U ASUS RT-AC68U 7. Anna langattomalle 2,4G��- ja 5G��-yhteydelle verkkonimi (SSID) ja turva- avain. Napsauta Käytä, kun olet valmis. ASUS RT-AC68U WEU8104_RT-AC68U_QSG.indb 76...
 • Page 77 3. Anna salasana ja napauta sitten Connect (Yhdistä). Yhdistäminen langattomaan verkkoon WPS:llä RT-AC68U:ssa on WPS (Wi-Fi Protected Setup) -painike, jolla voit yhdistää lan- gattoman asiakkaan RT-AC68U-verkkoon antamatta salasanaa. Yhdistäminen langattomaan verkkoon WPS:llä: 1. Paina RT-AC68U:n takana olevaa WPS-painiketta. Katso Katsaus RT-AC68U- sovellukseen -osasta WPS-painikkeen sijainti.
 • Page 78 ASUKSEN teknisen tuen sivustolta http://support.asus.com TÄRKEÄÄ: • Katso käyttöoppaasta lisätietoja graafisen �e�-käyttöliittymän käytöstä. • Tarkista ja päivitä laiteohjelmisto aina uusimpaan versioon varmistaaksesi parhaan toiminnan. • Siirry ASUS-verkkotoiminta -videokanavalle katsoaksesi laitteen toimintojen opetusohjelmavideoita. WEU8104_RT-AC68U_QSG.indb 78 21/05/13 9:48:38...
 • Page 79 AiCloud ASUS AiCloud -sovellus pitää sinut yhdistettynä tietoihisi missä ja milloin ta- hansa, kun sinulla on käytössäsi internet-yhteys. Se mahdollistaa myös ASUS We�Storage -tilin käytön AiCloud-mo�iilisovelluksella iOS- tai Android-laitteella tai �e�-selaimella. AiCloud-sovelluksen käyttö: 1. Varmista, että reitittimen laiteohjelmistoversio on uusin ja AiCloud-sovel- lusta tukeva.
 • Page 80 Varmista, että PC-tietokoneen välityspalvelinasetukset on otettu pois päältä ja PC:n IP-osoite on haettu D�CP-palvelimelta automaattisesti. Katso lisätietoja välityspalvelimen ottamisesta pois päältä ASUS-tukisivustolta osoitteesta http:// support.asus.com. Katso lisätietoja D�CP-palvelimen käyttämisestä IP-osoitteen automaattiseen hakemiseen Windo�s®- tai Mac-käyttöjärjestelmän Ohjeesta. Asiakas ei saa muodostettua langatonta yhteyttä reitittimeen.
 • Page 81 • Yritä luoda langallinen yhteys ja määrittää salausasetukset uudelleen. • Paina nollauspainiketta yli viisi sekuntia nollataksesi tai palauttaaksesi järjestelmän tehtaan oletusasetuksiin. • Tehtaan oletusasetukset: Käyttäjänimi/Salasana: ad- IP-osoite: SSID: ASUS min / admin 192.168.1.1 Mistä saan lisätietoja langattomasta reitittimestä? • Tuki-CD-levyllä oleva Käyttäjän käsikirja http://support.asus.com/faq...
 • Page 82 Verpackungsinhalt RT-AC68U Net�teil Net��erkka�el (RJ-45) Schnellanleitung Support-CD (Benut�erhand�uch) HINWEIS: Sollten Artikel �eschädigt oder nicht vorhanden sein, �en- den Sie sich an Ihren �ändler. Übersicht 9 10 11) USB 3.0/2.0-An- 1) LAN-LED 1-4 6) Strom-LED schl�sse 2) WAN-LED(Internet) 7) WPS-Taste 12) WAN-Anschluss 3) USB 3.0/2.0 LED...
 • Page 83 • Falsches Entfernen von USB-Datenträgern kann �u Datenverlust f�hren. • F�r �eitere Details �u Dateisystemen und Festplattenpartitionen, die der drahtlose Router unterst�t�t, �esuchen Sie �itte http://event.asus.com/networks/disksupport • F�r �eitere Details �u Druckern, die der drahtloses Router unterst�t�t, �esuchen Sie �itte http://event.asus.com/networks/printersupport WEU8104_RT-AC68U_QSG.indb 83...
 • Page 84 Um �este Signala�deckung sicher�ustellen, richten Sie die drei montier�are Antennen �ie unten a�ge�ildet aus. • �alten Sie die Firm�are immer auf dem neuesten Stand. Die aktuellste Firm�are finden Sie auf der ASUS-We�seite unter http://www.asus.com. 90 ° 45 ° 45 °...
 • Page 85 ! Bevor Sie die Ka�el/Leitungen entfernen, sollte Ihr Ka�el/ WARNUNG ADSL-Modem f�r mindestens ��ei Minuten ausgeschaltet �erden. Falls Ihr Modem eine Batterie hat, entfernen Sie diese auch. . 3. Richten Sie die Netzwerkumgebung ein. RT-AC68U Wall Power Outlet Power Computer WEU8104_RT-AC68U_QSG.indb 85...
 • Page 86 Ver�inden Sie den AC-Adapter ihres Modems mit dem DC-IN-Anschluss so�ie mit der Stromversorgung. HINWEIS: Sie können den RT-AC68U auch mit mo�ilen Geräten �ie Smartphones oder Ta�let-PCs einrichten. Da�u lesen Sie �itte im A�- schnitt Router mit mobilen Geräten einrichten nach.
 • Page 87 3. Ge�en Sie Ihren Benut�ernamen und das Kenn�ort ein, klicken Sie dann auf Weiter. Diesen Benut�ernamen und das Kenn�ort �enötigen Sie immer, �enn Sie sich am RT-AC68U anmelden, die Router-Einstellungen anschauen oder ändern möchten. Schrei�en Sie sich den Benut�ernamen und das Ken- n�ort am �esten auf;...
 • Page 88 Setup of router (RT-AC68U) administrator password Benut�ername: Kenn�ort: 4. Quick Internet Setup (Schnelleinstellung, QIS) des drahtlosen Routers erkennt automatisch, o� die Ver�indungsart Ihres Internet Dienstan�ieters (ISP) Dynamische IP (Dynamic IP), PPPoE, PPTP, L2TP oder Statische IP (Static IP) ist. Informieren Sie sich �ei Ihrem Internetan�ieter ��er den Internetver�indungstyp.
 • Page 89 5. Weisen Sie der 2.4G��- und 5G��-Ver�indung einen Net��erknamen (SSID) Weisen Sie der 2.4G��- und 5G��-Ver�indung einen Net��erknamen (SSID) und einen Sicherheitsschl�ssel �u. Klicken Sie auf Apply (Übernehmen), �enn Sie fertig sind. 6. Ihre Internet und Drahtloseinstellungen �erden ange�eigt. Klicken Sie auf hre Internet und Drahtloseinstellungen �erden ange�eigt.
 • Page 90 Router mit mobilen Geräten einrichten (optional) Ü�er den ISE-Assistenten können Sie Ihren RT-AC68U auch mit mo�ilen Geräten �ie Smartphones oder Ta�let-PCs einrichten. Wenn Sie den ISE-Assistenten mit einem Smartphone oder Ta�let-PC starten, schaltet er automatisch �ur mo�ilen Version um. So richten Sie Ihren Router mit einem mo�ilen Gerät ein: 1.
 • Page 91 Su�net�maske, den Standardgate�ay und die Adresse des DNS-Servers ein. Kicken Sie �um Fortfahren auf Weiter. RT-AC68U ASUS RT-AC68U 7. Weisen Sie der 2.4G��- und 5G��-Ver�indung einen Net��erknamen (SSID) Weisen Sie der 2.4G��- und 5G��-Ver�indung einen Net��erknamen (SSID) und einen Sicherheitsschl�ssel �u. Klicken Sie auf Apply (Übernehmen).
 • Page 92 Net��erk ver�inden können, ohne ein Kenn�ort ein�uge�en. So ver�inden Sie sich per WPS mit dem WLAN-Net��erk: 1. Dr�cken Sie die WPS-Taste an der R�ckseite des RT-AC68U. Im A�schnitt Ein schneller Blick auf Ihren RT-AC68U können Sie nachschauen, �o sich die WPS-Taste genau �efindet.
 • Page 93 Benut�ero�erfläche Ihres Routers finden Sie in der Bedienungsanleitung • Pr�fen Sie regelmäßig, o� eine neue Firm�are-Version �ur Verf�gung steht, aktualisieren Sie in diesem Fall die Firm�are �aldmöglichst. • Im ASUS-Net��erk-Videokanal finden Sie Videoanleitungen �u unterschiedlichsten Funktionen. WEU8104_RT-AC68U_QSG.indb 93 21/05/13 9:49:00...
 • Page 94 AiCloud Mit der ASUS AiCloud-App können Sie immer und ��erall auf ihre Daten �ug- reifen, sofern es eine Internetver�indung gi�t. Zusät�lich können Sie ��er die mo�ile AiCloud-App mit Android- oder iOS-Geräten oder mit einem normalen We��ro�ser auch auf Ihr ASUS We�Storage-Konto �ugreifen.
 • Page 95 Verge�issern Sie sich, dass die Proxyeinstellungen Ihres PCs deaktiviert sind und der PC seine IP-Adresse automatisch vom D�CP-Server �e�ieht. Detaillierte �in�eise �um Deaktivieren der Proxyeinstellungen finden Sie auf den ASUS- Kundendienstseiten: http://support.asus.com. Weitere Informationen �um Einsat� des D�CP-Servers �ur automatischen Verga�e von IP-Adressen finden Sie in den systeminternen �ilfsdokumenten Ihres Windo�s®- oder Mac-...
 • Page 96 • Dr�cken Sie die Reset-Taste an der R�ckseite f�r mindestens f�nf Sekunden.‘ • Werkseinstellungen Nombre de usuario / Con- Dirección IP: SSID: ASUS traseña: admin / admin 192.168.1.1 Wo kann ich weitere Informationen über den drahtlosen Router erhalten? • Benut�erhand�uch auf der Support-CD http://support.asus.com/faq...
 • Page 97 Οδηγός Γρήγορης Έναρξης CD Υποστήριξης (εγχειρίδιο) ΣΗΜΕIΩΣΗ: Εάν απουσιάζει ή εμφανίζει βλάβη οποιοδήποτε από τα στοιχεία, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης. Μια γρήγορη ματιά στο RT-AC68U 9 10 6) Λυχνία LED 1) Λυχνίες LED LAN 1~4 11) USB 3.0/2.0 Θύρες...
 • Page 98 • Για τη λίστα των συστημάτων αρχείων και της διαμερισματοποίησης σκληρών δίσκων που υποστηρίζει ο ασύρματος δρομολογητής, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http:// event.asus.com/ networks/disksupport • Για τη λίστα των εκτυπωτών που υποστηρίζει ο ασύρματος δρομολογητής, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://event.asus.com/networks/printersupport WEU8104_RT-AC68U_QSG.indb 98...
 • Page 99 Για να διασφαλίσετε ότι το ασύρματο σήμα θα είναι το καλύτερο δυνατό, προσανατολίστε τις πτυσσόμενες κεραίες όπως απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα. • Ενημερώνετε πάντα με την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο της ASUS στη διεύθυνση http://www.asus.com για τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις υλικολογισμικού. 90 ° 45 °...
 • Page 100 γ: Επανεκκινήστε τον υπολογιστή (συνιστάται). ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Πριν αποσυνδέσετε τα καλώδια βεβαιωθείτε ότι το καλωδιακό/ADSL μόντεμ έχει απενεργοποιηθεί για τουλάχιστον δύο λεπτά. Αν το μόντεμ διαθέτει εφεδρική μπαταρία, αφαιρέστε την επίσης. 3. Εγκαταστήστε το ασύρματο περιβάλλον. RT-AC68U Wall Power Outlet Power Computer WEU8104_RT-AC68U_QSG.indb 100...
 • Page 101 δ. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο δικτύου για να συνδέσετε τον υπολογιστή στη θύρα LAN του ασύρματου δρομολογητή. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να εγκαταστήσετε το RT-AC68U χρησιμοποιώντας μια φορητή συσκευή όπως smartphone ή ta�let PC. Για να το κάνετε, μεταβείτε στο Εγκατάσταση του δρομολογητή με...
 • Page 102 3. Εκχωρήστε το όνομα σύνδεσης και τον κωδικό πρόσβασης στο δρομολογητή και κάντε κλικ στο Next (Επόμενο). Θα χρειαστείτε αυτό το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης για να συνδεθείτε στο RT-AC68U για να δείτε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του δρομολογητή. Μπορείτε να...
 • Page 103 Setup of router (RT-AC68U) administrator password Όνομα σύνδεσης: : Κωδικός πρόσβασης σύνδεσης: 4. Η λειτουργία Γρήγορης Εγκατάστασης Internet (QIS) ου ασύρματου δρομολογητή ανιχνεύει αυτόματα αν ο τύπος της σύνδεσης με τον ISP είναι Dynamic IP (Δυναμική ΙΡ), PPPoE, PPTP, L2TP και Static IP (Στατική ΙΡ).
 • Page 104 5. Εκχωρήστε το όνομα δικτύου (SSID) και το κλειδί ασφαλείας για την ασύρματη σύνδεση 2.4G�� και 5G��. Κάντε κλικ στο Apply (Εφαρμογή) όταν τελειώσετε. 6. Εμφανίζονται οι ρυθμίσεις του Internet και του ασύρματου δικτύου. Κάντε κλικ στο Next (Επόμενο) για να συνεχίσετε. 7.
 • Page 105 συσκευής (προαιρετικό) Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη φορητή συσκευή σας όπως smart- phone ή ta�let PC για να εγκαταστήσετε το RT-AC68U μέσω του οδηγού QIS. Ο οδηγός QIS θα μεταβεί αυτόματα στην φορητή έκδοση αν χρησιμοποιήσετε smartphone ή ta�let PC για να τον εκκινήσετε.
 • Page 106 πληροφορίες διακομιστή DNS που παρέχονται από τον ISP σας. Κάντε κλικ στο Next (Επόμενο) για να συνεχίσετε. RT-AC68U ASUS RT-AC68U 7. Εκχωρήστε το όνομα δικτύου (SSID) και το κλειδί ασφαλείας για την ασύρματη σύνδεση 2.4G�� και 5G��. Κάντε κλικ στο Apply (Εφαρμογή) όταν...
 • Page 107 3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και κάντε κλικ στο Connect (Σύνδεση). Σύνδεση στο ασύρματο δίκτυο μέσω WPS Το RT-AC68U διαθέτει ένα κουμπί WPS (Wi-Fi Protected Setup - Εγκατάσταση προστατευμένου Wi-Fi) για να συνδέετε την ασύρματη συσκευή-πελάτη στο δίκτυο του RT-AC68U χωρίς να απαιτείται κωδικός πρόσβασης.
 • Page 108 του γραφικού περιβάλλοντος �e� του δρομολογητή, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη. • Ελέγχετε πάντα και αναβαθμίζετε το υλικολογισμικό στην νεότερη έκδοση για καλύτερη εμπειρία χρήσης. • Επισκεφτείτε το κανάλι βίντεο του ASUS Net�orking για εκπαιδευτικά βίντεο που αφορούν διάφορες λειτουργίες. WEU8104_RT-AC68U_QSG.indb 108 21/05/13 9:49:25...
 • Page 109 2. Πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής AiCloud από το Google Play ή από το App Store. 3. Εγκαταστήστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στο δρομολογητή. Ανατρέξτε στην ενότητα Μια γρήγορη ματιά στο RT-AC68U για τον εντοπισμό των θυρών USB. 4. Συνδέστε τη συσκευή σας iOS ή Android στο δρομολογητή μέσω Wi- Fi.
 • Page 110 από το διακομιστή D�CP. Για πληροφορίες σχετικά με την απενεργοποίηση των ρυθμίσεων του διακομιστή μεσολάβησης, επισκεφτείτε τον ιστότοπο υποστήριξης της ASUS στη διεύθυνση http://support.asus.com. Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του διακομιστή D�CP για αυτόματη λήψη διευθύνσεων IP, ανατρέξτε στη βοήθεια του λειτουργικού συστήματος Windo�s® ή Mac.
 • Page 111 για επαναφορά του δρομολογητή στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. • Εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις: Όνομα χρήστη / Κωδικός Διεύθυνση IP: SSID: ASUS πρόσβασης: admin / admin 192.168.1.1 Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες για τον ασύρματο δρομολογητή; • Εγχειρίδιο χρήστη στο CD υποστήριξης...
 • Page 112: Contenuto Della Confezione

  CD di Supporto (Manuale Utente) Certificato di garan�ia NOTA: Contattate il vostro rivenditore nel caso in cui uno di questi articoli sia danneggiato o mancante. Aspetto del vostro RT-AC68U 9 10 1) LED LAN 1~4 6) LED Alimenta�ione 11) Porte USB 3.0/2.0 2) LED USB 3.0/2.0...
 • Page 113 Fate riferimento al Sito We� ASUS http://event.asus.com/2009/ networks/disksupport/ per ottenere l�elenco dei file system compati�ili • Per verificare che la vostra stampante USB sia compati�ile con il router �ireless ASUS fate riferimento all�elenco delle stampanti supportate al seguente indiri��o http://event.asus.com/2009/networks/ printersupport/ WEU8104_RT-AC68U_QSG.indb 113...
 • Page 114: Installazione Del Router

  Per assicurarvi la migliore qualità del segnale �ireless orientate le tre antenne rimovi�ili come mostrato nella figura seguente. • Aggiornate sempre all�ultimo firm�are disponi�ile. Scaricate l�ultimo firm�are disponi�ile dal sito We� ASUS http://www.asus.com. 90 ° 45 ° 45 ° WEU8104_RT-AC68U_QSG.indb 114...
 • Page 115 ATTENZIONE! Prima di scollegare i cavi assicuratevi che il modem ADSL sia stato spento per almeno due (2) minuti. Se il modem ha una �atteria di �ackup rimuovete anche quella. 3. Predisposizione del vostro ambiente wireless. RT-AC68U Wall Power Outlet Power Computer WEU8104_RT-AC68U_QSG.indb 115...
 • Page 116 a. Inserite l�estremità dell�adattatore AC nella porta di ingresso dell�alimenta�ione e collegate l�altra estremità ad una presa di corrente. b. Usando un altro cavo di rete collegate il vostro modem alla porta WAN del router �ireless. c. Inserite l�estremità dell�adattatore AC nella porta DC-In e collegate l�altra estremità...
 • Page 117 3. Scegliete un nome di login e una pass�ord e poi cliccate su Next (Avanti). Avrete �isogno di login e pass�ord quando vorrete accedere all�interfaccia We� dell�RT-AC68U per visuali��are o modificare le imposta�ioni. Assicurat- evi di tenere nota di login e pass�ord per eventuali usi futuri.
 • Page 118 Setup of router (RT-AC68U) administrator password Nome di login: Pass�ord di login: 4. I router è in grado di capire automaticamente se la connessione fornita dal vostro ISP è a IP Dinamico, PPPoE, PPTP, L2TP o a IP Statico. Ottenete le informa�ioni necessarie sul tipo di connessione dal vostro ISP.
 • Page 119 5. Impostate un nome della rete (SSID) e una chiave di sicure��a per le vostre connessioni �ireless a 2.4G�� e 5 G��. Quando avete finito cliccate su Apply (Applica). 6. Verranno visuali��ate le vostre imposta�ioni Internet e �ireless. Se è tutto corretto cliccate su Next (Avanti) per continuare.
 • Page 120 Configurazione del router tramite un dispositivo mobile (opzionale) Potete anche usare il vostro dispositivo mo�ile, smartphone o ta�let PC, per configurare l�RT-AC68U tramite l�Installa�ione rapida Internet (QIS). La QIS rile- verà che state usando un dispositivo mo�ile e vi mostrerà automaticamente la versione mo�ile.
 • Page 121 IP), Su�net Mask (Maschera di Sottorete) e Default Gate�ay forniti dal vostro ISP (Internet Service Provider). Cliccate su Next (Avanti) per continuare. RT-AC68U ASUS RT-AC68U 7. Impostate un nome della rete (SSID) e una chiave ASUS RT-AC68U di sicure��a per le vostre connessioni �ireless a 2.4G��...
 • Page 122 �ireless di collegarsi alla rete dell�RT-AC68U sen�a �isogno di inserire una pass�ord. Per connettervi alla rete �ireless tramite WPS: 1. Premete il pulsante WPS che trovate sul retro dell�RT-AC68U. Per conoscere la colloca�ione del pulsante WPS fate riferimento alla se�ione Aspetto del vostro RT-AC68U.
 • Page 123 We� del router (GUI) fate riferimento al manuale utente. • Controllate regolarmente la presen�a di nuovi firm�are e aggiornate per migliorare la vostra esperien�a. • Visitate i canali ASUS Net�orking per video guide sulle fun�ioni principali. WEU8104_RT-AC68U_QSG.indb 123 21/05/13 9:49:45...
 • Page 124 AiCloud L�App ASUS AiCloud vi permette di accedere ai vostri file sempre e ovunque purchè disponiate, al momento, di una connessione ad Internet. Vi permette di accedere al vostro account ASUS We�Storage tramite l�App AiCloud mo�ile sul vostro dispositivo iOS o Android, o tramite il �ro�ser We�.
 • Page 125 IP dal server D�CP del router �ireless. Per informa�ioni su come disa�ilitare il server proxy visitate il Sito di Supporto ASUS al seguente link: http://support.asus.com. Per avere maggiori dettagli su come usare il server D�CP per ottenere automaticamente un indiri��o IP fate riferimento alle guide del vistro sistema operativo Windo�s®...
 • Page 126 • Manuale Utente incluso nel CD di Supporto • Sito We� delle FAQ: http://support.asus.com/faq • Sito del Supporto Tecnico: http://support.asus.com • Servi�io Clienti �otline: Fate riferimento alla se�ione Hotline Telefoniche ASUS nel Mondo di questa Guida Rapida WEU8104_RT-AC68U_QSG.indb 126 21/05/13 9:49:46...
 • Page 127 Nettverkska�el (RJ-45) �urtigstartguide Support CD (Brukerveiledning) MERK �vis noen av elementene mangler eller er skadet, kontakt forhandleren din. En snartitt på RT-AC68U 9 10 1) LAN-LED 1–4 6) Strøm LED 11) USB 3.0/2.0-porter 2) WAN (Internett) LED 7) WPS -knapp...
 • Page 128 • Feil fjerning av USB-disken kan føre til korrupt data. • For listen over filsystemer og harddiskpartisjoner som den trådløse ruteren støtter, �esøk http://event.asus.com/ networks/ disksupport • For listen over skrivere som den trådløse ruteren støtter, �esøk http://event.asus.com/networks/printersupport WEU8104_RT-AC68U_QSG.indb 128...
 • Page 129 For å forsikre �est mulig trådløst signal, må du orientere de tre avtak�are antennene som vist på tegningen under. • Alltid oppdater til den siste fastvaren. Besøk ASUS-�e�siden på http://www. asus.com for de aller siste fastvareoppdateringene. 90 ° 45 °...
 • Page 130 ADVARSEL! Før du ko�ler fra ledningene/ka�lene, sørg for at ka�el-/ ADSL-modemet har vært slått av i minst to minutter. �vis modemet ditt har et reserve�atteri, fjerner du også dette. 3. Sett opp det trådløse miljøet. RT-AC68U Wall Power Outlet Power Computer WEU8104_RT-AC68U_QSG.indb 130...
 • Page 131 Med nettverkska�elen, ko�le datamaskinen til den trådløse ruterens LAN- port. OBS: Du kan også sette opp RT-AC68U ved hjelp av en mo�ilenhet, f.eks. en smarttelefon eller et nett�rett. Nærmere detaljer finner du i avsnittet Sette opp ruteren ved hjelp av en mobilenhet.
 • Page 132 �e�leseren igjen. 3. Tilordne ruteren et �rukernavn og et passord og klikk på Next (Neste). Du trenger dette navnet og passordet når du senere vil logge på RT-AC68U og se på eller endre ruterinnstillinger. Skriv ned ruterens �rukernavn og passord for pålogning i fremtiden.
 • Page 133 Setup of router (RT-AC68U) administrator password Pålogningsnavn: Pålogningspassord: 4. Den trådløse ruterens Quick Internet Setup (QIS)-funksjonen registrerer automatisk om ISP-tilko�lingstypen din er Dynamic IP (Dy- namisk IP), PPPoE, PPTP, L2TP og Static IP (Statisk IP). Innhent nød- vendig informasjon om hva slags Internett-tilko�ling du har fra Internett- leverandøren (ISP = Internet Service Provider).
 • Page 134 5. Tilordne nettverksnavnet (SSID) og sikkerhetsnøkkelen for din 2,4 G�� og 5 G�� trådløse tilko�ling. Klikk på Apply (Bruk) når du er ferdig. 6. Innstillingene for Internett og trådløst vises. Klikk Next (Neste) for å fortsette. 7. Les opplæringen for trådløs nettverkstilko�ling. Når du er ferdig klikk på Fin- ish (Avslutt).
 • Page 135 Sette opp ruteren ved hjelp av en mobilenhet (valgfritt) Du kan også �ruke mo�ilenheten din, f.eks. en smarttelefon eller et nett�rett, til å sette opp RT-AC68U via QIS-veiviseren. QIS-veiviseren �ytter automatisk til mo�ilversjonen hvis du starter veiviseren med en smarttelefon eller et net- t�rett.
 • Page 136 DNS-serverinformasjonen som oppgitt fra ISP. Klikk Next (Neste) for å fortsette. RT-AC68U ASUS RT-AC68U 7. Tilordne nettverksnavnet (SSID) og sikkerhetsnøkkelen for din 2,4 G�� og 5 G�� trådløse tilko�ling. Klikk på Apply (Bruk) når du er ferdig.
 • Page 137 RT-AC68Us nettverk uten å skrive inn passordet. Slik tilko�les det trådløse nettverket via WPS: 1. Trykk på WPS-knappen på �aksiden av RT-AC68U. Se avsnittet En snartitt på RT-AC68U om plasseringen av WPS-knappen. 2. Trykk på WPS-knappen på den trådløse klienten innen to minutter eller følg WPS-anvisningene som fulgte med den trådløse klienten.
 • Page 138 • Du finner mer detaljert informasjon om ruterens �e�grensesnitt i �ruksanvisningen. • Undersøk regelmessig og oppgrader fastvaren til den siste versjonen for å oppnå den �este �rukeropplevelsen. • Besøk ASUS’ videokanal for nettverk og se på opplæringsvideoer om aktuelle funksjoner. WEU8104_RT-AC68U_QSG.indb 138 21/05/13 9:50:05...
 • Page 139 AiCloud ASUS AiCloud-appen gir deg tilgang til dataene dine når du er på farten og har en Internett-tilko�ling. Du har tilgang til ASUS We�Storage-kontoen mo�ilt via AiCloud-appen på en iOS- eller Android-enhet eller via en �e�leser. Slik installeres AiCloud: 1. Kontroller at ruterens fastvareversjon er oppgradert og støtter AiCloud.
 • Page 140 D�CP-server. Nærmere detaljer om å deaktivere proxy-innstillinger, finner du på ASUS’ �e�område for kundestøtte, http:// support.asus.com. Nærmere detaljer om å �ruke en D�CP-server til å hente IP- adresser automatisk, finner du i hjelp om operativsystemet for Windo�s® eller Mac.
 • Page 141 • Trykk på Reset-knappen i mer enn fem sekunder for å nullstille eller gjen- opprette systemet til fa�rikkinnstillingene. • Fa�rikkinnstillinger: Brukernavn/passord: IP-adresse: SSID: ASUS min / admin 192.168.1.1 Hvor kan jeg finne mer informasjon om den trådløse ruteren? • Bruksanvisning i support CD-en •...
 • Page 142 Guia de consulta rápida CD de suporte (contendo o manual) NOTA: Caso algum item esteja danificado ou em falta, contacte o seu revendedor. Visão geral do seu RT-AC68U 9 10 1) LED 1 a 4 da LAN 6) LED de Alimentação 11) Portas USB 3.0/2.0...
 • Page 143 • Para consultar a lista de sistemas de ficheiros e de partições de disco rígido que o router sem fios suporta, visite http://event. asus.com/ networks/disksupport • Para consultar a lista de impressoras que o router suporta, visite http://event.asus.com/networks/printersupport WEU8104_RT-AC68U_QSG.indb 143...
 • Page 144 Para garantir um sinal sem fios ideal, oriente as três antenas amovíveis tal como ilustrado nas imagens a�aixo. • Actuali�e sempre para o firm�are mais recente. Visite o We� site da ASUS em http://www.asus.com para o�ter as actuali�ações de firm�are mais recentes.
 • Page 145 2. Preparar o modem. a: Desligue o transformador AC da tomada el�ctrica e desligue-o do modem por ca�o/ADSL. b: Desligue o ca�o de rede do modem por ca�o/ADSL. c: Reinicie o computador (recomendado). AVISO! Antes de desligar os fios/ca�os, certifique-se de que o modem por ca�o/ADSL se encontra desligado há...
 • Page 146 Utili�ando o ca�o de rede, ligue o seu computador à porta LAN do router sem fios. NOTA: Pode tam��m configurar o RT-AC68U atrav�s de um dispositivo móvel, como por exemplo um smartphone ou ta�let PC. Para tal, con- sulte a secção Configurar o router através de um dispositivo móvel para o�ter mais detalhes.
 • Page 147 3. Especifique o seu nome de utili�ador e palavra-passe para o router e clique em Next (Seguinte). Irá precisar deste nome de utili�ador e palavra-passe para iniciar sessão no RT-AC68U para visuali�ar ou alterar as definições do router. Tome nota do seu nome de utili�ador e palavra-passe do router para utili�ação futura.
 • Page 148 Nome de utili�ador: Palavra-passe: 4. A função de Configuração Rápida de Internet (QIS) do router sem fios de- tecta automaticamente se o tipo de ligação do seu ISP � de Dynamic IP (IP Dinâmico), PPPoE, PPTP, L2TP, e Static IP (IP Estático).
 • Page 149 5. Atri�ua o nome de rede (SSID) e a chave de segurança para a sua ligação sem fio a 2,4G�� e 5G��. Clique em Apply (Aplicar) quando terminar 6. Serão exi�idas as suas definições de Internet e da ligação sem fios. Clique em Next (Seguinte) para continuar.
 • Page 150 (opcional) Pode tam��m utili�ar o seu dispositivo móvel, como por exemplo um smart- phone ou ta�let PC para configurar o RT-AC68U atrav�s do assistente QIS. O assistente QIS irá mudar automaticamente para a versão móvel se utili�ar um smartphone ou ta�let PC para o executar.
 • Page 151 6. A funcionalidade QIS detecta automaticamente se o tipo de ligação do seu ISP � de Dynamic IP (IP Dinâmico), PPPoE, PPTP, L2TP, e Static IP (IP Estáti- co). Introdu�a as informações necessárias fornecidas pelo seu Fornecedor de Serviços de Internet (ISP). Se a sua ligação for do tipo IP Dinâmico (DHCP), o assistente QIS irá...
 • Page 152 1. Ative a função Wi-Fi no seu cliente sem fios para procurar redes sem fios disponíveis. 2. Seleccione o SSID ou nome de rede que atri�uiu à rede do seu RT-AC68U. 3. Introdu�a a palavra-passe e clique em Connect (Ligar).
 • Page 153 • Verifique e actuali�e sempre o firm�are para a versão mais recente para o�ter uma melhor experiência. • Visite o canal de vídeo ASUS Net�orking para assistir a tutoriais em vídeo so�re as funções principais. WEU8104_RT-AC68U_QSG.indb 153 21/05/13 9:50:15...
 • Page 154 3. Ligue o dispositivo de arma�enamento USB ao seu router. Consulte a secção Visão geral do seu RT-AC68U para o�ter a locali�ação das portas USB. 4. Ligue os seus dispositivos iOS ou Android ao router atrav�s de Wi-Fi. A apli- cação AiCloud irá...
 • Page 155 IP do PC � o�tido automaticamente atrav�s do servidor D�CP. Para mais detalhes so�re a desactivação das definições de proxy, visite o site de Suporte da ASUS em http://support.asus.com. Para mais informações so�re da utili�ação do servidor D�CP para o�ter automaticamente endereços IP, consulte a função de ajuda do seu sistema operativo Windo�s®...
 • Page 156 • Pressione o �otão Repor durante mais de cinco segundos para repor ou restaurar as predefinições do sistema. • Predefinições: : Nome de utilizador / Pala- Endereço IP: SSID: ASUS vra-passe: 192.168.1.1 admin / admin Where can I find more information about the wireless router? Onde posso encontrar mais informações acerca do router sem fios?
 • Page 157: Contenido Del Paquete

  9CD de soporte (Manual/soft�are de utilidad) NOTA: Si alguno de los artículos falta o se encuentra dañado, póngase en contacto con su distri�uidor. Un vistazo rápido a su RT-AC68U 9 10 1) LED LAN 1~4 6) LED de alimentación 11) USB 3.0/2.0 Puertos 2) WAN LED (Internet) 7) Botón WPS...
 • Page 158 • Para conocer la lista del sistema de archivos y las particiones de disco duro que admite el contador inalám�rico, visite la dirección http://event.asus.com/networks/disksupport. • Para conocer la lista de impresoras que admite el router inalám�rico, visite la dirección http://event.asus.com/2009/networks/ printersupport WEU8104_RT-AC68U_QSG.indb 158 21/05/13 9:50:20...
 • Page 159 Oriente las tres antenas desmonta�les tal y como muestra la siguiente ilustración para maximi�ar la co�ertura de la señal inalám�rica. • Actualícese siempre a la versión �e firm�are más reciente. Visite el sitio We� de ASUS en http://www.asus.com para o�tener las actuali�aciones de firm�are más recientes. WEU8104_RT-AC68U_QSG.indb 159 21/05/13 9:50:21...
 • Page 160 2. Prepare el módem. a. Desenchufe el adaptador de CA de la red el�ctrica y descon�ctelo del mó- dem por ca�le/ADSL. b. Desconecte el ca�le de red del módem por ca�le/ADSL. c. Reinicie su PC (recomendado). ADVERTENCIA! Antes de desconectar todos los ca�les, asegúrese de que el módem por ca�le/ADSL haya permanecido apagado durante, al menos, dos minutos.
 • Page 161 Use el ca�le de red para conectar el equipo a un puerto LAN del router ina- lám�rico. NOTA: Tam�i�n puede configurar su RT-AC68U utili�ando un disposi- tivo móvil, como por ejemplo un tel�fono inteligente o ta�leta. Para o�tener más detalles so�re ello, vaya a la sección Configurar el enruta- dor utilizando un dispositivo móvil.
 • Page 162 3. Asigne un nom�re de inicio de sesión y una contraseña al enrutador y haga clic en Next (Siguiente). Necesitará este nom�re de inicio de sesión y esta contraseña para iniciar sesión en su RT-AC68U para ver o cam�iar la con- figuración del enrutador. Puede anotar el nom�re de inicio de sesión en la contraseña del enrutador para uso futuro.
 • Page 163 Nom�re de inicio de sesión: Contraseña de inicio de sesión: 4. La función de configuración rápida de Internet (QIS) del router inalám�rico detecta si el tipo de conexión ISP es Dynamic IP (Dirección IP dinámica), PPPoE, PPTP, L2TP y Static IP (Dirección IP estática). O�tenga la infor- mación necesaria so�re el tipo de conexión de Internet de su proveedor de servicios de internet (ISP, Internet Service Provider).
 • Page 164 5. Asigne el nom�re de ver (SSID) y la clave de seguridad para la conexión inalám�rica �e 2,4 G�� y 5 G��. �aga clic en Apply (Aplicar) cuando haya terminado. 6. Se mostrará la configuración de la conexión a Internet y la red inalám�rica. �aga clic en Next (Siguiente) para continuar.
 • Page 165 (opcional) Tam�i�n puede utili�ar un dispositivo móvil, como por ejemplo un tel�fono inteligente o una ta�leta, para configurar su RT-AC68U a trav�s del asistente QIS. El asistente QIS cam�iará automáticamente a la versión móvil si utili�a un tel�fono inteligente o una ta�leta para iniciarlo.
 • Page 166 6. La función QIS detecta automáticamente si el tipo de conexión ISP es Dynamic IP (Dirección IP dinámica), PPPoE, PPTP, L2TP o Static IP (Direc- ción IP estática). Especifique la información necesaria proporcionada por su proveedor de servicio de Internet (ISP, Internet Service Provider). Si el tipo de conexión es Dynamic IP (Dirección IP dinámica) (D�CP), el asistente QIS le dirigirá...
 • Page 167 1. �a�ilite la función Wi-Fi en el cliente inalám�rico para �uscar las redes ina- lám�ricas disponi�les. 2. Seleccione el SSID o el nom�re de red que asignó a la red de su RT-AC68U. 3. Especifique la contraseña y haga clic en Connect (Conectar).
 • Page 168 GUI We�, consulte el manual del usuario. • Para mejorar su experiencia, �usque siempre la versión más reciente del firm�are y actualícese a ella. • Visite el canal de vídeo ASUS Net�orking para o�tener vídeos de tutoriales so�re funciones incluidas. WEU8104_RT-AC68U_QSG.indb 168 21/05/13 9:50:28...
 • Page 169 La aplicación ASUS AiCloud proporciona acceso a los datos en cualquier lugar y momento en el que tenga una conexión a Internet. Tam�i�n permite acceder a su cuenta de ASUS We�Storage a trav�s de la aplicación móvil AiCloud en su dispositivo iOS o Android, o trav�s de un explorador We�.
 • Page 170 IP de dicho PC se o�tiene del servidor D�CP automáticamente. Para o�tener detalles acerca de la configuración proxy, visite el sitio de soporte t�cnico de ASUS en http://support.asus.com. Para o�tener detalles acerca del servidor D�CP para o�tener direcciones IP automáticamente, consulte la función de ayuda de su sistema operativo Windo�s®...
 • Page 171 • Presione el �otón Reiniciar del router inalám�rico durante más de cinco segundos. • Valores predeterminados de fá�rica: Nombre de usuario / Con- Dirección IP: SSID: ASUS traseña: admin / admin 192.168.1.1 ¿De qué otros recursos dispongo para obtener más información acerca del router inalámbrico? •...
 • Page 172 Nätverkska�el (RJ-45) Sna��startguide Support-CD (�ruksanvisning) Om någon av posterna är skadade eller saknas, kontakta din återförsäljare. En snabbtitt på din RT-AC68U 9 10 1) Lysdiod LAN 1~4 6) Strömlampa 11) USB 3.0/2.0 Portar 2) WAN (Internet) LED 7) WPS knapp 12) WAN portar 3) USB 3.0/2.0 LED...
 • Page 173 Felaktig �orttagning av USB-minne kan orsaka korruption av data. • För att se en lista över filsystem och hårddiskpartitioner som stöds av den trådlösa routern, gå till http://event.asus.com/networks/ disksupport • För att se en lista över skrivare som stöds av den trådlösa routern, gå...
 • Page 174 För �ästa trådlösa signal ska du rikta de tre losstag�ara antennerna på det sätt som visas i ritningen nedan. • Uppdatera alltid till den senaste firm�are-versionen. Besök ASUS �e��sida på http://www.asus.com för att hämta den senaste uppdateringen av enhetens firm�are.
 • Page 175 VARNING! Innan du kopplar ut ledningarna/ka�larna ska du se till att ka�el-/ADSL-modemet har varit avstängt i minst två minuter. Om modemet är försett med ett reserv�atteri ska detta också avlägsnas. 3. Ställ in ditt trådlösa nätverk. RT-AC68U Wall Power Outlet Power Computer WEU8104_RT-AC68U_QSG.indb 175...
 • Page 176 Använd nätverkska�eln och anslut din dator till din trådlösa routers LAN- port. OBS: Du kan även installera RT-AC68U med hjälp av en mo�il enhet som en smartphone eller en pekdator. Gå till Installera din router med hjälp av en mobil enhet för detaljer om hur det ska göras.
 • Page 177 3. Tilldela din router ett inloggningsnamn och lösenord och klicka på Next (Nästa). Detta inloggningsnamn och lösenord krävs för att logga in på RT-AC68U för att visa eller ändra routerinställningarna. Anteckna routerns inloggningsnamn och lösenord för framtida �ehov. WEU8104_RT-AC68U_QSG.indb 177...
 • Page 178 Setup of router (RT-AC68U) administrator password Inloggningsnamn: Lösenord: 4. Den trådlösa routerns funktion Sna�� internetkonfigurering upptäcker automatiskt om ISP-anslutningstypen är Dynamisk IP, PPPoE, PPTP, L2TP och Statisk IP. Skaffa den nödvändiga informationen om din typ av Inter- netanslutning från din Internetleverantör (ISP). Om din anslutningstyp är dynamisk IP (D�CP), leder QIS-guiden dig automatiskt till nästa steg.
 • Page 179 5. Tilldela nätverksnamn (SSID) och säkerhetsnyckel för 2,4G�� och 5G�� trådlös anslutning. Klicka på Tillämpa när det är klart. 6: Inställningarna för Internet och trådlös router visas. Tryck på Nästa för att fortsätta. 7: Läs självstudien om trådlösa nätverksanslutningar. När du är klar, klicka på Avsluta.
 • Page 180 Installera din router med hjälp av en mobil enhet (tillval) Du kan även använda en mo�il enhet som en smartphone eller pekdator för att installera RT-AC68U genom QIS-guiden. QIS-guiden växlar automatiskt till mo- �ilversionen om du använder en smartphone eller pekdator för att starta den.
 • Page 181 Next (Nästa). Ange IP-adress, nätmask, standard-gate�ay och DNS- serverinformation som du får från din Internetleverantör (ISP). Klicka på Next (Nästa) för att fortsätta. RT-AC68U ASUS RT-AC68U 7. Tilldela nätverksnamn (SSID) och säkerhetsnyckel för 2,4G�� och 5G�� trådlös anslutning. Klicka på Tillämpa när det är klart. ASUS RT-AC68U WEU8104_RT-AC68U_QSG.indb 181...
 • Page 182 3. Ange lösenordet och klicka på Connect (Anslut). Ansluta till det trådlösa nätverket genom WPS RT-AC68U har ett WPS- (Wi-Fi Protected Setup) knapp så att du kan ansluta din trådlösa klient till RT-AC68U-nätverket utan att ange lösenord. Ansluta till det trådlösa nätverket genom WPS: 1.
 • Page 183 VIKTIGT: • För mer detaljer om hur du använder routerns grafiska �e��gränssnitt, se �ruksanvisningen. • Kontrollera alltid och uppgradera programvaran till den senaste versionen för �ättre funktion. • Besök ASUS nätverksvideokanal för handledningsvideor till speciella funktioner. WEU8104_RT-AC68U_QSG.indb 183 21/05/13 9:50:51...
 • Page 184 1. Kontrollera att routerns programversion är den senaste och att den stödjer AiCloud. 2. �ämta AiCloud-appen från Google Play eller App Store. 3. Sätt i ditt USB-minne i routern. Se avsnittet En snabbtitt på din RT-AC68U för USB-portarnas placering. 4. Anslut din iOS- eller Android-enhet till routern via Wi-Fi. AiCloud-appen leder dig automatiskt genom installationen.
 • Page 185 Se till att datorns proxyinställningar är avaktiverade, så kan datorns IP-adress hämtas automatiskt från D�CP-servern. För detaljer om hur man avaktiverar proxyinställningarna, gå in på ASUS supportsida på http://support.asus.com. För detaljer om hur man använder D�CP-servern för att automatiskt hämta IP- adresser, se hjälpfunktionen i ditt Windo�s®...
 • Page 186 • Tryck på återställningsknappen i mer än fem sekunder för att ställa om eller återställa systemet till standardinställningarna från fa�rik. • Fa�riksstandardinställningar: Användarnamn/ IP-adress: SSID: ASUS lösenord: admin / 192.168.1.1 admin Var kan jag hitta ytterligare information om den trådlösa routern? •...
 • Page 187 ASUS Recycling/Takeback Services ASUS recycling and take�ack programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We �elieve in providing solutions for you to �e a�le to responsi�ly recycle our products, �atteries, other components, as �ell as the packaging materials.
 • Page 188 The radiated output po�er of the ASUS Wireless Device is �elo� the Industry Canada (IC) radio frequency exposure limits. The ASUS Wireless Device should �e used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is mini- mi�ed.
 • Page 189 Informations concernant l’exposition aux fréquences radio (RF) La puissance de sortie �mise par l’appareil de sans l ASUS est inf�rieure à la limite d’ exposition aux fr�quences radio d’Industry Canada (IC). Utilise� l’appareil de sans l ASUS de façon à...
 • Page 190: Networks Global Hotline Information

  C�ech Repu�lic 00420-596766888 08:00-17:00 Mon-Fri S�it�erland-German 0041-848111010 09:00-18:00 Mon-Fri S�it�erland-French 0041-848111014 09:00-18:00 Mon-Fri S�it�erland-Italian 0041-848111012 09:00-18:00 Mon-Fri United Kingdom 0044-8448008340 09:00-17:00 Mon-Fri Ireland 0035-31890719918 09:00-17:00 Mon-Fri Russia and CIS 008-800-100-ASUS 09:00-18:00 Mon-Fri Ukraine 0038-0445457727 09:00-18:00 Mon-Fri WEU8104_RT-AC68U_QSG.indb 190 21/05/13 9:50:54...
 • Page 191 Region Country Hotline Numbers Service Hours Australia 1300-278788 09:00-18:00 Mon-Fri Ne� Zealand 0800-278788 09:00-18:00 Mon-Fri 09:00-18:00 Mon-Fri 0800-1232787 09:00-17:00 Sat-Sun Japan 09:00-18:00 Mon-Fri 0081-473905630 (Non-Toll Free) 09:00-17:00 Sat-Sun Korea 0082-215666868 09:30-17:00 Mon-Fri Thailand 0066-24011717 09:00-18:00 Mon-Fri 1800-8525201 0065-64157917 11:00-19:00 Mon-Fri Asia-Pacific Singapore 0065-67203835...
 • Page 192 Ser�ia 00381-112070677 09:00-17:00 Mon-Fri Slovenia 00368-59045400 08:00-16:00 Mon-Fri 00368-59045401 Estonia 00372-6671796 09:00-18:00 Mon-Fri Latvia 00371-67408838 09:00-18:00 Mon-Fri Lithuania-Kaunas 00370-37329000 09:00-18:00 Mon-Fri Lithuania-Vilnius 00370-522101160 09:00-18:00 Mon-Fri NOTE: For more information, visit the ASUS support site at: http://support.asus.com WEU8104_RT-AC68U_QSG.indb 192 21/05/13 9:50:55...
 • Page 193 WEU8104_RT-AC68U_QSG.indb 193 21/05/13 9:50:55...
 • Page 194 WEU8104_RT-AC68U_QSG.indb 194 21/05/13 9:50:55...
 • Page 195 * 其他相關的保固說明細節,請上華碩官方網站查詢:http://���.asus.com。 For Australian Warranty Statement Only * ASUS products come �ith guarantees that connect �e excluded under the Australian Consumer La�. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasona�ly foreseea�le loss or damage. You are also entitled to have the products repaired or replaced if the goods fail to �e of accepta�le quality...
 • Page 196 * To ensure the validity of the �arranty, please fill in the shop name, name of servicing personnel, date of purchase and other information accurately. * 為保障您的權益,請確實填寫店名、承辦業務人員、購買日期等資料 * Please mail �ack this form to your local ASUS sales representative for ASUS Advantage mileage program point accumulation (dependent on local sales policies / �e� availa�ility). * 本收執聯與經銷商活動積點辦法實際執行,由各區華碩人員公告之...

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: