Download  Print this page

ASUS RT-AC68U Quick Start Manual Page 121

Dual band 3x3 wireless-ac 1900 gigabit router.
Hide thumbs

Advertisement

6. Funkcja QIS (Szybka konfiguracja połączenia z Internetem) automatycznie
wykrywa typ połączenia zapewnianego przez usługodawcę internetowego:
Dynamic IP (Dynamiczny adres IP), PPPoE, PPTP, L2TP lub Static IP (Statyczny
adres IP). Wprowadź niezbędne informacje zapewnione przez usługodawcę
internetowego (ISP). Jeśli typem połączenia jest Dynamic IP (DHCP) [Dynam-
iczny adres IP (DHCP)], nastąpi automatyczne przekierowanie do następnego
kroku kreatora QIS (Szybka konfiguracja połączenia z Internetem).
UWAGA: Jeśli typem połączenia jest Static IP (Statyczny adres IP), wy-
bierz opcję Static IP (Statyczny adres IP) i kliknij przycisk Next (Dalej).
Wprowadź adres IP, maskę podsieci, bramę domyślną oraz informacje o
serwerze DNS zapewnione przez usługodawcę internetowego. Kliknij
przycisk Next (Dalej), aby kontynuować.
7. Przydziel nazwę sieciową (SSID) i klucz zabezpieczenia dla połączenia
bezprzewodowego 2,4GHz i 5GHz. Po zakończeniu kliknij Apply (Zastosuj).
ASUS RT-AC68U
RT-AC68U
ASUS RT-AC68U
121

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for ASUS RT-AC68U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: