Download  Print this page

ASUS RT-AC68U Quick Start Manual Page 46

Dual band 3x3 wireless-ac 1900 gigabit router.
Hide thumbs

Advertisement

6. Funkce QIS automaticky rozpozná, zda je typ vašeho připojení ISP dy-
namická IP, PPPoE, PPTP, L2TP nebo statická IP. Zadejte nezbytné údaje
poskytnuté vaším poskytovatele internetových služeb (ISP). Pokud je typ
vašeho připojení dynamická IP (DHCP), průvodce QIS vás automaticky
přesměruje na další krok.
POZNÁMKA: Pokud je typ vašeho připojení statická IP, vyberte
možnost Static IP (Statická IP) a klepněte na tlačítko Next (Další).
Zadejte adresu IP, masku podsítě, výchozí bránu a údaje o serveru DNS
poskytnuté vaším ISP. Pokračujte klepnutím na tlačítko Next (Další).
7. Přiřazení názvu sítě (SSID) a klíče zabezpečení vašemu bezdrátovému spoji v
pásmu 2,4 GHz a 5 GHz. Až budete hotovi, klepněte na Apply (Použít).
ASUS RT-AC68U
46
RT-AC68U
ASUS RT-AC68U

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for ASUS RT-AC68U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: