Download  Print this page

ASUS RT-AC68U Quick Start Manual Page 234

Dual band 3x3 wireless-ac 1900 gigabit router.
Hide thumbs

Advertisement

Upravljanje ruterom pomoću ASUSWRT mrežnog GUI
Vaš bežični ruter dolazi zajedno sa
intuitivnom ASUSWRT mrežnim
grafičkim korisničkim interfejsom.
ASUSWRT vam omogućava da lako
konfigurišete njegove različite op-
cije pomoću mrežnog pretraživača
kao što su Internet Explorer, Firefox,
Safari ili Google Chrome.
NAPOMENA: Koristite
liniju za pretraživanje na
dnu interfejsa da biste
dobili više podataka sa
ASUS-ove internet prezen-
tacije za tehničku podršku,
http://support.asus.com.
VAŽNO:
• Za više informacija o korišćenju mrežnog
GUI vašeg rutera, pogledajte uputstvo za
korišćenje.
• Uvek proverite i ažurirajte firmver
najnovijom verzijom za bolje iskustvo.
• Posetite ASUS-ov video kanal za
umrežavanje za video uputstva o
pomenutim opcijama.
234

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for ASUS RT-AC68U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: