Download  Print this page

ASUS RT-AC68U Quick Start Manual Page 225

Dual band 3x3 wireless-ac 1900 gigabit router.
Hide thumbs

Advertisement

Instaliranje vašeg rutera
VAŽNO: Pre instaliranja rutera, proverite dostupnost veze sa inter-
netom.
1. Postavljanje vašeg bežičnog rutera.
Za najbolji prenos bežičnog signala između bežičnog rutera i mrežnih uređaja
koji su sa njim povezani, sledite sledeća uputstva:
Postavite bežični ruter u centralni prostor za maksimalno bežično pokriće za
mrežne uređaje.
Držite uređaj dalje od metalnih prepreka i dalje od direktne sunčeve svetlosti.
Držite uređaj dalje od bežičnih uređaja koji koriste samo 802.11g ili 20MHz
opseg, 2,4GHz perifernih kompjuterskih uređaja, Bluetooth uređaja,
bežičnih telefona, transformera, elektro-motora, fluorescentnog osvetljenja,
mikrotalasnih pećnica, frižidera i druge industrijske opreme da biste sprečili
slabljenje ili gubitak signala.
Da biste obezbedili najbolji mogući bežični signal, okrenite tri odvojive antene
kako je prikazano na slici ispod.
Uvek ažurirajte na najnoviji firmver. Posetite ASUS internet prezentaciju na adresi
http://www.asus.com da dobijete najnovije ažuriranje firmvera.
90 °
45 °
45 °
8U
225

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for ASUS RT-AC68U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: