Download  Print this page

ASUS RT-AC68U Quick Start Manual Page 237

Dual band 3x3 wireless-ac 1900 gigabit router.
Hide thumbs

Advertisement

• Proverite da li je ADSL ili kablovska konekcija ispravna.
• Pokušajte ponovo koristeći drugi Ethernet kabl
Ukoliko ADSL «LINK" svetlo kontinuirano treperi ili ostaje isključeno,
internet pristup nije moguć – ruter nije u stanju da uspostavi konekciju sa
ADSL mrežim.
• Proverite da su svi kablovi ispravno povezani.
• Isključite kabl za napajanje iz ADSL ili kablovskog modema, sačekajte neko-
liko minuta i potom povežite kabl ponovo.
• Ukoliko ADSL svetlo nastavi da treperi ili ostaje ISKLJUČENO, kontaktirajte
svog ADSL provajdera usluga.
Ime mreže ili ključ za enkripciju su zaboravljeni.
• Pokušajte da podesite žičanu konekciju i da ponovo konfigurišete bežičnu
enkripciju.
• Pritisnite taster Reset (Resetuj) na bežičnom ruteru u trajanju dužem od pet
sekundi.
• Podrazumevana fabrička podešavanja:
Korisničko ime / Lozinka
admin / admin
Gde mogu da pronađem više informacija o ovom bežičnom ruteru?
• Uputstvo za korišćenje na CD-u za podršku
• Internet prezentacija sa često postavljanim pitanjima na internetu:
support.asus.com/faq
• Internet prezentacija za tehničku podršku:
• Hitna linija za potrošače Pogledajte Hitnu liniju za podršku u ovom Uputstvu
za brzo korišćenje
IP adresa:
192.168.1.1
http://support.asus.com
SSID:
ASUS
http://
237

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for ASUS RT-AC68U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: