Download  Print this page

ASUS RT-AC68U Quick Start Manual Page 47

Dual band 3x3 wireless-ac 1900 gigabit router.
Hide thumbs

Advertisement

8. Zobrazí se nastavení internetu a bezdrátové sítě. Klepněte na tlačítko Next
(Další).
9. Přečtěte si výukový materiál k bezdrátové síti. Až budete hotovi, klepněte na
Finish (Dokončit).
POZNÁMKA: Jako název sítě lze zadat až 32 znaků.
Připojení k bezdrátové síti
Existují dva způsoby připojení bezdrátových klientů (notebook, tablet, chytrý
telefon atd.) k bezdrátové síti přístroje RT-AC68U.
Ruční připojení k bezdrátové síti
Pokyny pro ruční připojení k bezdrátové síti:
1. Zapněte funkci Wi-Fi bezdrátového klienta a počkejte na dokončení
vyhledávání dostupných bezdrátových sítí.
2. Vyberte SSID nebo název sítě, který jste přiřadili k síti přístroje RT-AC68U.
3. Zadejte heslo a klepněte na tlačítko Connect (Připojit).
Připojení k bezdrátové síti prostřednictvím WPS
Přístroj RT-AC68U je vybaven tlačítkem WPS (Wi-Fi Protected Setup), které
umožňuje připojit vašeho bezdrátového klienta k síti přístroje RT-AC68U bez
zadání hesla.
Pokyny pro připojení k bezdrátové síti prostřednictvím WPS:
1. Stiskněte tlačítko WPS na zadní straně přístroje RT-AC68U. Umístění tlačítka
WPS viz část Stručný popis přístroje RT-AC68U.
2. Během dvou minut stiskněte tlačítko WPS vašeho bezdrátového klienta
nebo postupujte podle pokynů WPS dodaných s bezdrátovým klientem. Při
připojování prostřednictvím WPS indikátor LED napájení směrovače rychle
bliká.
3. Jakmile indikátor LED napájení směrovače začne svítit, znamená to, že
připojení mezi vaším směrovačem a bezdrátovým klientem bylo úspěšně
navázáno.
47

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for ASUS RT-AC68U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: